Tallinn vaidlustab maksumuudatuse riigikohtus

Tallinn vaidlustab maksumuudatuse riigikohtus

Rubriik: Postimees

Martti Kass kirjutab Tallinna Postimehe veebis, et Tallinna linnavalitsus vaidlustab riigikohtus maksukorralduse seaduse muudatuse ning rahandusministri määruse, millega jääb omavalitsustel saamata ülelaekunud maksutulu.

Linnavalitsuse hinnangul on vastav maksukorralduse seaduse punkt ning rahandusministri määrus riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise korra kohta vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.«Alates 1. jaanuarist 2009 kehtivad arvestusse kantud rahaliste kohustuste tasumise ja tasaarvestamise sätted ei võimalda silmas pidada konkreetse maksu kogumise eesmärki ja maksu saajaks oleva kohaliku omavalitsuse huve, kuna omavalitsusüksuse eelarvesse laekuma pidavate riiklike maksude summade arvelt võidakse katta varem tekkinud maksukohustuslase võlgnevusi teiste rahaliste kohustuste osas, mis seadusest tulenevalt laekuvad üksnes riigieelarvesse,» on linnavalitsuse seisukoht, millega riigikohtusse pöördutakse.Loe täpsemalt: http://www.tallinnapostimees.ee/?id=80940Loe samal teemal ka: Rahandusministeerium eitab Savisaare süüdistusi.