Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Sotsiaalmaksuseaduse muudatus leevendab tööandjate kohustusi

Sotsiaalmaksuseaduse muudatus leevendab tööandjate kohustusi

Rubriik: MTA

1.juulist jõustunud Sotsiaalmaksuseaduse muudatus loob tööandjale võimaluse arvestada sotsiaalmaksu miinimumkohustust summeeritult. Lisaks vabastatakse üheks aastaks sotsiaalmaksu miinimumkohustusest see tööandja, kes võtab tööle töötuna arvel olnud inimese.

1. juulist on tööandjal võimalus arvestada summeeritult sotsiaalmaksu miinimumkohustust. Maksuvaba tulu arvestav tööandja peab maksma sotsiaalmaksu väiksemalt summalt, mis arvesse võttes ka teise tööandja makstud tasu oleks selle inimese kohta võrdne vähemalt kuumääraga.Näiteks kui inimesele maksab üks tööandja tasu 2500 ja teine1500 krooni, siis esimene maksab sotsiaalmaksu 941 krooni (4350-1500×33%) ja teine tööandja 495 krooni, nii et kokku laekub sotsiaalmaksuna selle töötaja eest 1436 krooni kuus. Oma kohustust saab maksuvaba tulu arvestav tööandja vähendada vaid juhul, kui ta on töötaja käest saanud teise tööandja kinnituse temalt saadava tasu suuruse kohta. Juhul kui töötaja on kuupalgaline, peab ta esitama uue tõendi alles palga muutumisel.Seadusemuudatusega võidavad sotsiaalmaksu soodustust needki tööandjad, kes võtavad tööle vähemalt 6 kuud töötuna arvel olnud inimese. Seega kaotatakse selle inimese osalise tööajaga töö korral tööandja kohustus maksta sotsiaalmaksu vähemalt miinimumkohustuselt kuni üheks aastaks. Inimene, kelle suhtes rakendatakse maksusoodustust, peab tööandjale esitama Töötukassast saadud kinnituse, et ta vastab neile kriteeriumidele.Loe täpsemalt: http://www.emta.ee/index.php?id=28006&tpl=1026