Sotsiaalmaksu järsk tõus sunnib FIE-sid tegevust lõpetama

Sotsiaalmaksu järsk tõus sunnib FIE-sid tegevust lõpetama

Rubriik: Muud

Urmas Kiil kirjutab Oma Saares, et nagu eeldada võis, tõi käesoleva aasta alguses ligi 2/3 võrra tõusnud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tõus endaga kaasa füüsilisest isikust ettevõtjate arvu järsu vähenemise. Saare maakonnas lõpetas esimeses kvartalis tegevuse enam kui 150 FIE-t, uute FIE-de üleslugemiseks piisab aga kahe käe sõrmedest. Kui see tendents jätkub ka edaspidi, on FIE-de arv aasta lõpuks Saare maakonnas veerandi võrra vähenenud.

Selle aasta 1. jaanuari seisuga oli Saare maakonnas registreeritud 2442 füüsilisest isikust ettevõtjat. 1. aprilliks oli see arv 156 võrra väiksem. Tõsi, FIE-de hulk on kahanenud juba 2006. aastast alates, kuid mitte niivõrd tempokalt (vt joonist). Võrdluseks võiks siinkohal tuua aastad 2007 ja 2008, mil füüsilisest isikust ettevõtjate arvukus vähenes 12 kuu jooksul vastavalt siis 233 ja 306 inimese võrra. Kui käesoleva aasta esimeses kvartalis alanud FIE-de arvu vähenemine ka järgnevatel kuudel sama tempoga jätkub, saavutame 300 piirmäära juba enne jaanipäeva. Lääne maksu- ja tollikeskuse juhtivspetsialist Olev Martinson tõdes, et kuigi FIE-de arv hakkas tasapisi kahanema juba kaks aastat tagasi, on nende vähenemine olnud viimastel kuudel üha märgatavam. Samas tuleb uusi FIE-sid juurde väga vähe. “Selle aasta esimeses kvartalis end FIE-na registreerinute üleslugemiseks piisab kahe käe sõrmedest,” märkis Martinson. Tema sõnul näitab viimase viie aasta statistika, et FIE-de arv oli nii Eestis tervikuna kui ka Saare maakonnas kõige kõrgem 2006. aasta alguses. “Kolm aastat tagasi oli Saaremaal registreeritud 3157 FIE-t,” rääkis maksu- ja tollikeskuse juhtivspetsialist. “Selle aasta 1. aprilliks oli see arv vähenenud 2286-le.” Tippajaga, s.o kolme aasta taguse perioodiga võrreldes on FIE-de arv Saare maakonnas vähenenud 871 inimese võrra ehk ligi 28%. Lohutuseks võib märkida, et Saaremaa pole siin siiski mingi erand – FIE-de arvukus väheneb kõikjal Eestis. 2009. aasta algul oli kogu Eestis FIE-sid veerandi võrra vähem kui kolm aastat tagasi. Loe täpsemalt: http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid⊂=22&artid=12735