Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Septembri MaksuMaksjas madalapalgaliste maksuvabastusest

Septembri MaksuMaksjas madalapalgaliste maksuvabastusest

Rubriik: EML

Sügiskuu ajakirjas tuleb pikemalt juttu Isamaa ja Res Publica Liidu kavandatud madalapalgaliste maksuvabastuse eelnõust. Selle eesmärgiks on vähendada madalapalgaliste isikute maksukoormust, seades sisse täiendava maksuvaba tulu neile, kelle kogutulu jääb alla 846 euro kuus. Kuna Eestis on kõige rohkem parandamisruumi vaesuse näitajate osas, lähtutakse mõtteviisist, et ka riiklike maksude kaudu tuleb eeskätt soosida inimeste ise hakkamasaamist. EML juhatuse liige Lasse Lehis, kes osales eksperdina eelnõu ettevalmistamisel, tutvustab eelnõu rakenduslikku külge.

Advokaadibüroo Lentsius & CASUS vandeadvokaat Kaspar Lind kirjutab viimase aasta jooksul on palju kirgi kütnud sportlastele ja treeneritele maksuvabade stipendiumite maksmisest. Kuigi ajakirjandusest võib jääda ka mulje, et sportlasele ei tohigi enam maksuvabalt stipendiume maksta, siis päris nii see ei ole. Küsimus on selles, kas stipendiumi maksmisega kaasneb töösuhetele sarnane suhe ja kuivõrd on stipendiumi saaja sõltuvuses stipendiumi maksjast, st kas stipendiumi saaja allub võimaliku tööandja juhtimisele ja kontrollile. BDO Eesti AS partner Urmas Võimre annab ülevaate enammakstud käibemaksu tagastamisega seonduvast õiguslikust regulatsioonist. Käibemaksu tagastusnõuete kontrollimine peab ka edaspidi toimuma reeglina 120 päeva jooksul. Võrreldes varasemaga on maksuhalduril 30 lisapäeva tagastusnõude õiguse kontrollimiseks, enne kui tuleb hakata rakendama KMS § 34 lõikes 2 ette nähtud pikendamise võimalust. Uudse asjana on muutunud aktuaalseks täitmist tagavate toimingute sooritamine enne rahalise nõude või kohustuse määramist, sealhulgas halduskohtu loal ettemaksukonto arestimine. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrant Sille Rästas tutvustab võimalusi, kuidas tööandja saab väärtuslikke töötajaid oma ettevõttesse meelitada ja hoida. Eesti tulumaksuseadus reguleerib vaid osalusoptsioonide andmist, kuid lisaks on mujal maailmas laialt levinud RSU (restricted stock unit) ehk perioodiline aktsiate või tasuta “automaatselt realiseeruvate optsioonide” jagamine ja ESPP (employee stock purchase program), kus töötajatele antakse võimalus osa palgast suunata tööandja aktsiate ostmisesse väikese allahindlusega. Autor analüüsib, mis on nende programmide sisu, kas nende ülevõtmiseks oleks vajadus ning kuidas neid Eesti maksusüsteemi sobitada. Ajakirjas on toodud ka viimane kokkuvõte 2013. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursi auhinnalisele kohale tulnud tööst, mille autoriks on Kadri Kuus ja mille sisu on mahaarvamiste mõju füüsilise isiku efektiivsele tulumaksukoormusele erinevate tulugruppide lõikes Eestis perioodil 2004–2011. Alates järgmisest numbrist hakkame tutvustama 2014. aasta võistlustöid. Uudiste rubriigis tuletame Maksu- ja Tolliametile meelde, mida tähendab maksusaladuse hoidmise kohustus; püüame arvutada, kui palju lisatulu tõi riigile töötajate registreerimise kohustus ning meenutame valitsejate lubadusi kehtestada olulisi maksumuudatusi mõistliku etteteatamise tähtajaga.