Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Sellel aastal on maksupööripäev 27. aprillil

Sellel aastal on maksupööripäev 27. aprillil

Rubriik: EML

EML tähistab igal aastal maksupööripäeva. Maksupööripäev arvutatakse jooksva aasta maksukoormuse (maksutulude ja sisemajanduse koguprodukti suhe) prognoosi alusel, mis 2014. aastal on riigieelarve seletuskirja kohaselt 32,1%. Maksukoormuse määra alusel jagatakse kalendriaasta kaheks osaks. Aasta alguses on päevad, mille jooksul maksumaksjad töötavad sümboolselt riigi heaks, ja maksupööripäevast algab see osa aastast, mille jooksul teenitud tulu jääb maksumaksjale.

Eeltoodud arvutuse põhjal on 2014. aasta maksupööripäev 27. aprillil. Varasemate aastate maksupööripäevi vt siit Vt Lasse Lehise artiklit MaksuMaksjas Vt ka artiklit 2012. aasta maksupööripäeva puhul