Selle aasta maksud on tasutud enam kui 99% ulatuses

Selle aasta maksud on tasutud enam kui 99% ulatuses

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti andmeil oli oktoobri alguse seisuga täitmata maksukohustusi 60 674 isikul summas 389 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise kuuga on maksuvõlg kasvanud 2,7 miljoni euro võrra, samas aga aasta algusega võrreldes vähenenud 8,4 miljoni euro võrra. Võlglasi, kelle maksuvõlg jääb 10–50 euro vahele on 45% kogu võlglaste arvust ehk 27 797 isikut. Suurvõlglasi – neid, kelle võlasumma on rohkem kui 62 000 eurot, on 1139 ja nende maksuvõla summa on kokku ca 257 miljonit eurot ehk 66% kogu võlasummast. Kogu 389 miljoni euro suurusest maksuvõlast on 112 miljonit eurot pankrotis ja likvideeritud isikute maksuvõlg, mille sissenõutavus on ebatõenäoline. Võlglaste koguarvust moodustavad füüsilised isikud 71% ehk 43 315 isikut maksuvõlaga ca 31 miljonit eurot. 17 359 juriidilisel isikul on maksuvõlg kokku võrreldes füüsiliste isikute maksuvõlaga enam kui kümme korda suurem ehk ca 358 miljonit eurot. Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna võlgade sissenõudmise talituse juhataja Kerly Randlane: „Jooksva aasta maksukohustused on tasutud 99,07% ulatuses ja selle aasta eest on tasumata makse vaid 44 miljonit eurot.”MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31186&tpl=1026