Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Segadused maksuintressidega ei pruugi olla lõppenud

Segadused maksuintressidega ei pruugi olla lõppenud

Rubriik: Äripäev

Jaak Siim kirjutab Äripäev Online´i Õigusblogis, et eelmise aasta detsembri keskel tekkis 15. detsembril 2008. a Postimehes avaldatud Lauri Linnasmäe artikli „Maksuamet esitab teadlikult alusetuid nõudeid“ tulemusena väiksemat sorti skandaal, kuna selles kirjutatu kohaselt esitas Maksu- ja Tolliamet teadlikult maksumaksjatele tähtpäevaks tasumata maksusummadelt arvestatud intressi sissenõudmiseks intressinõudeid pärast maksukorralduse seaduses (MKS) sätestatud aegumistähtaja möödumist. Maksuhaldur lükkas oma pressiteates artiklis kõlanud süüdistused küll ümber, kuid möönis samas, et ameti avaliku võlapäringu kasutamisel võib esineda olukordi, mil maksumaksjate puhul on kuvatud aegunud intressivõla olemasolu. Probleem lubati lahendada uue tulude arvestussüsteemi kasutusele võtmisega alates käesolevast aastast.

2009. aasta jaanuaris võttiski Maksu- ja Tolliamet kasutusele uue maksukohustuste ja muude kohustuste arvestussüsteemi, mis pakub maksumaksjale maksukohustuste ja nende kõrvalkohustuste, sh intressikohustuse täitmise kohta varasemast detailsemat infot ning peaks muutma maksuarvestuse senisest arusaadavamaks. Seoses uuele süsteemile üleminekuga muudeti alates 01. jaanuarist 2009. a maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seadusega MKS-s rahaliste kohustuste tasumist ja tasaarvestamist reguleerivaid sätteid. Kui nendest muudatustest on meedias korduvalt juttu olnud, siis seni on laiema tähelepanuta jäänud asjaolu, et lisaks muudeti sama seadusega veel MKS-s intressi määramise aegumist ja intressi laekumist puudutavaid norme. Loe täpsemalt: http://www.ap3.ee/Default2.aspx?BlogID=29531dab-9f82-4078-8911-88ba165baa1f