Rubriik: EML

Image

Ilmunud on maksuseaduste kommentaarid venekeelses tõlkes

Rubriik: EML

Maksumaksjate liidu liikmed saavad igal aastal liikmesoodustusena tasuta kommenteeritud maksuseaduste kogumiku. Nüüd on välja antud ka kogumiku venekeelne tõlge. 235-leheküljelises raamatus on 2006. aasta eestikeelses kogumikus avaldatud Lasse Lehise kommentaaride tõlked ning Riigikohtu maksualaste lahendite tabelid. Raamat anti välja EML ja OÜ Kardis koostöös. Maksuseaduste kommentaarid tõlkis vene keelde Leivi Šer, saatesõna lisas EML nõukoja liige Vladimir Vaingort.

Loe edasi
Image

Riigikohus lõi kaupmeestele olulise pretsedendi

Rubriik: EML

Riigikohtu otsus loob kõigi Eesti kaupmeeste jaoks olulise pretsedendi, mille kohaselt võib pandimärgiga märgistatud pakendite tagasivõtu delegeerida kaupluse lähedal asuvasse taarapunkti ja ei pea tingimata taarat vastu võtma ainult kauplusega samas hoones. Viidatud otsus seab kahtluse alla kaupmeestele seni tehtud trahvid ja välistab nende tegemise edaspidi.

Loe edasi
Image

Maksuteemaliste uurimistööde võistluse tulemused 2006

Rubriik: EML

Elavdamaks avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustamaks sellealaste uurimustega tegelemist, korraldas Eesti Maksumaksjate Liit (EML) seitsmendat aastat maksuteemaliste uurimistööde võistluse. Võistlusele laekus kokku 11 tööd. Võistlustöid hindas EML juhatuse ja nõukoja liikmetest koosnev komisjon.

Loe edasi
Image

Töölähetuse hüvitise ning isikliku sõiduauto hüvitise korrad muutusid

Rubriik: EML

26.07.06 ilmusid Riigi Teatajas nii töö- ja teenistuslähetuse kulude hüvitamise määruste muudatused (RT I 2006, 34, 264) kui ka uus isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmise kord (RT I 2006, 34, 265).Kuigi seadusemuudatused, mis tingivad nimetatud määruste muutmise, jõustusid juba 1. juulil 2006, järgib valitsus tavapärast korda, kus määrusi kehtestatakse tagasiulatuvalt. Seega rakenduvad ka määrused tagasiulatuvalt 1. juulist.

Loe edasi
Image

Aktsiisiseaduste muudatused on vastu võetud

Rubriik: EML

Vahetult enne suvepuhkusele minekut jõudis Riigikogu vastu võtta alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (ATKAS) muutmise seaduse. Nimetatud seadusega lükatakse alkoholi, tubaka ja kütuse aktsiisimäärade tõus selle aasta 1. juulilt edasi 2008. aasta 1. jaanuari ning erimärgistatud kütuse aktsiisi tõus lükkub edasi aasta, samuti 2008. aasta 1. jaanuariks.

Loe edasi