Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: EML pressiteade

Image

Aprilli MaksuMaksja keskendub koduomaniku maksumuredele

Rubriik: EML pressiteade

Aprillikuu number keskendub koduomaniku probleemidele, mis võivad tekkida koduomanikul meie „lihtsas ja väheste eranditega“ maksusüsteemis. Aasta alguses jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mis piiras eluaseme müügi tulumaksuvabastust – kahe aasta jooksul võib taha ainult üha maksuvaba tehingu. Kuidas arvutatakse kahte aastat ja millal täpselt on üks või teine tehing toimunud? EML uuris seda Rahandusministeeriumilt ning MaksuMaksja toob kirjavahetuse nüüd lugejateni.

Loe edasi
Image

2010. aasta maksumaksja vaenlane on Tallinna Linnavalitsus, maksumaksja sõbrad on Harku vald ja Jõgeva vald

Rubriik: EML pressiteade

Eesti Maksumaksjate Liit kuulutas täna välja 2010. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad. Maksumaksja vaenlase tiitel otsustati anda Tallinna volikogu koalitsioonile ja linnavalitsusele eesotsas linnapea Edgar Savisaarega müügimaksu ja paadimaksu kehtestamise eest Tallinnas. Müügimaks tõstis kaupade ja teenuste hindu kogu Eestis ning tekitas ettevõtjatele märkimisväärselt lisakulusid ja rakendusprobleeme. Paadimaks kahjustas Tallinna kui merelinna mainet ja näitas halba suhtumist paadiomanikesse. EML tervitab nende maksude kehtetuks tunnistamist riigi tasandil, sest ei müügimaks ega paadimaks ei sobi oma olemuselt kohalikuks maksuks. Maksumaksja sõbra tiitel otsustati anda Harku Vallavalitsusele ja 14-le volikogu liikmele ning Jõgeva Vallavalitsusele ja 14-le volikogu liikmele, kes algatasid ja võtsid vastu otsuse vabastada nendes valdades 2011. aastal elanike kodualune maa maamaksust. Selline võimalus kehtib maamaksuseaduses alates 2009. aasta suvest ning need kaks valda rakendasid mainitud maksuvabastust esimesena. EML toetab kodualuse maa maksust vabastamist ning leiab, et maa- ja kinnisvaramaksud on keskaegsed igandid, mis ei peaks koormama Eesti maksusüsteemi. Suurem osa Eesti kinnisvaraomanikke tunnetab maamaksu ääretult ebaõiglase ja ebaotstarbeka maksuna.Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.Lisateave:EML koolitusjuht Inge Ojakäär, telefon 626 4194, 533 45451 inge@maksumaksjad.ee

Loe edasi
Image

Täna möödub 15 aastat Eesti Maksumaksjate Liidu asutamisest

Rubriik: EML pressiteade

Täna 15 aastat tagasi asutati Eesti Maksumaksjate Liit (EML). EML on poliitiliselt sõltumatu laiapõhjalise liikmeskonnaga mittetulundusühing, mille eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning kogutud maksuraha efektiivset kasutamist, samuti kaitsta maksumaksjat maksuhalduri võimaliku omavoli eest. Sarnaseid organisatsioone on loodud paljudes riikides ning tegutseb ka rahvusvaheline katusorganisatsioon World Taxpayers Associations (http://www.worldtaxpayers.org)

Loe edasi
Image

Augusti MaksuMaksjas Sylvesteri maksuvaidluse kokkuvõte, kiire käibemaksutõusu järelmid ja dividendide sotsiaalmaksu juhend

Rubriik: EML pressiteade

Sellel suvel on olnud maksurindel hoolega sebimist, mis täitis augusti MaksuMaksja justkui iseenesest. Lõpliku lahenduse on saanud Eesti läbi aegade suurim maksuvaidlus. Endised Sylvesteri aktsionärid said kohtus õiguse, mille tulemusena pidi riik neile tagastama 400 miljonit krooni alusetult sisse nõutud tulumaksu, lisaks maksma sellelt 180 miljonit krooni intressi ja hüvitama üle 6 miljoni krooni kohtukulusid. “Ja edasi?” küsib nii mõnigi lugeja. Kas keegi vastutab ka selle “saavutuse” eest? Kas riik võtab midagi ette, et tulevikus sääraseid kaotusi ei tekiks? Või jääb maksuametil veel õigust ülegi? Lugege ise ja otsustage. MaksuMaksja avaldab ülevaate protsessi käigust ja Riigikohtu otsuse põhiseisukohtadest, samuti mõned värvikamad väljavõtted kohtutoimikust ja muudest asjaga seotud dokumentidest ning “autahvlil” on kirjas kõik kohtuasjaga seotud ametnikud ja esindajad.

Loe edasi
Image

Juuni-juuli MaksuMaksjas maksude tõstmine, langetamine ning alternatiivid

Rubriik: EML pressiteade

Maksumaksjate liit protesteerib uue valitsuskoalitsiooni kavandatava käibemaksu tõusu vastu ning kutsub valitsuserakondi üles loobuma käibemaksu tõusust ning keskenduma selle asemel eelarvepoliitika muutmisele ja majanduse elavdamise abinõudele. Kõikide eelduste kohaselt kujuneb 2009. aasta maksukoormus juba ilma uute maksutõusudetagi viimase kümne aasta kõrgemaiks. Liidu arvamusega on nõus ka Eesti Keskmiste ja Väikeettevõtjate Assotsiatsioon, kelle arvates kannataksid käibemaksu tõstmisest kõige rohkem siseturul tegutsevad väikeettevõtjad ja lõpptarbijad.

Loe edasi
Image

Maksumaksjate liit kutsub Riigikogu liikmeid üles loobuma käibemaksu tõusust

Rubriik: EML pressiteade

Täna on Riigikogus arutusel 2009. aasta teise lisaeelarvega seotud seadusemuudatuste pakett ning ühe muudatusena pannakse hääletusele ettepanek tõsta juba 1. juulist käibemaksu 20 protsendini. Eesti Maksumaksjate Liit kutsub koalitsioonierakondi üles loobuma sellest ettepanekust. Niivõrd oluline maksumuudatus nii lühikese etteteatamisajaga läheks selgelt vastuollu õiguspärase ootuse põhimõttega ning on suure tõenäosusega põhiseadusevastane. Võimaliku seadusemuudatuse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahele jääksid vaid mõned päevad.

Loe edasi
Image

Aprilli MaksuMaksjas põgus pilguheit tulevikku

Rubriik: EML pressiteade

EML tegi ettepaneku muuta sotsiaalmaksuseadust ning vähendada tööandjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalmaksu kuumäära. Kuumäära järsk tõus on sundinud paljusid FIE-sid oma tegevuse lõpetama ning ja paljud osalise tööajaga töötajad on kaotanud oma töökoha ainuüksi tänu sotsiaalmaksule. Ei Sotsiaalministeerium ega Rahandusministeerium ei soostunud seadusemuudatust algatama. EML juhatuse esimees Lasse Lehis nendib, et kui valitsus on seadnud eesmärgiks kõik praegu veel töötavad või ettevõtjana tegutsevad inimesed võimalikult kiiresti töötuks registreerida, sobib selle eesmärgi täitmiseks sotsiaalmaksu kuumäära tõstmine suurepäraselt.

Loe edasi
Image

EML teeb koostööd Eesti Maksu- ja Tolliametnike Ametiühingute Liiduga

Rubriik: EML pressiteade

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) sõlmis koostöölepingu Eesti Maksu- ja Tolliametnike Ametiühingute Liiduga (EMTAL). Kahe organisatsiooni ühine huvi ja koostöö puudutab avaliku sektori palgakorraldust, samuti maksu- ja tolliametnike väljaõpet, koolitust ja töökorraldust. EML eesmärk on kaasa aidata sellele, et Maksu- ja Tolliametis töötaksid hea väljaõppega, pädevad ja motiveeritud ametnikud, kes saaksid ka hea töö eest väärilist palka.

Loe edasi
Image

Jaanuari MaksuMaksjas paberi võim ning muutlikus maailmas toimetulek

Rubriik: EML pressiteade

Uus aasta tõi endaga kaasa palju erinevaid muudatusi ka maksude valdkonnas ning jaanuarikuu on just paras aeg viia end MaksuMaksja abiga muudatustega kurssi.Kui Eesti maksumuudatustest sai eelmise aasta lõpus juba piisavalt kirjutatud, siis seekord annab EML nõukoja liige ning Ernst & Young Baltic AS maksuosakonna juhataja Ranno Tingas lühikese ülevaate 2009. aasta maksumuudatustest Lätis ja Leedus. Mõlemad riigid on globaalse finantskriisi tingimustes läinud maksude suurendamise teed ning autor avaldab lootust, et need sammud parandavad Eesti konkurentsipositsiooni Baltikumis. EML juhatuse esimees Lasse Lehis on pessimistlikumal seisukohal ning nendib, et alanud aasta võib tuua ebameeldivaid maksuüllatusi ka Eestis.

Loe edasi
Image

Novembri MaksuMaksja võrdleb panku, aegu ja kombeid

Rubriik: EML pressiteade

Koos värskelt mahasadanud lumega tutvustab MaksuMaksja ka värskeid maksuteemasid, mis tõotavad kõneainet pakkuda vähemalt kogu talveks.EML juhatuse esimees Lasse Lehis teeb kokkuvõtte EML kaebusest alguse saanud pangaskandaalist, kus pangad kasseerivad eurodes kodulaenu võtjatelt varjatud lisaintresse, MTA ei tea asjast midagi ning Tarbijakaitseamet nõuab ebaausate kauplemisvõtete kasutamise lõpetamist. Vaidlused pole lõppenud ning arvatavasti ootab ees kohtutee.

Loe edasi
Image

EML maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused 2008

Rubriik: EML pressiteade

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist. Sellel aastal korraldas konkursi sihtasutus Maksumaksjate Liidu Fond ning lisaks maksumaksjate liidule oli seekord partneritena kaasatud ka PricewaterhouseCoopers ning IMG Grupp.

Loe edasi
Image

Aprilli MaksuMaksjas Riigikogu imagoloogiline analüüs ja tulumaksuseaduse muudatuse müsteerium

Rubriik: EML pressiteade

MaksuMaksja heidab kevadiselt värske pilgu Riigikogule ning püüab selgusele jõuda, miks on tema maine nii madal. Sel teemal on sõna võtnud paljud, kuid MaksuMaksja valis välja väljaöeldust kõige mõtlemapanevama. Avaldame ka maksumaksjate liidu ettepanekud, mida meie ise küll söandame konstruktiivseteks pidada. EML arvates ei ole ainult palga ja hüvitiste teemaga tegelemine praeguses olukorras maine parandamiseks piisav, Riigikogu peaks üle vaatama kogu süsteemi, kuidas parlament suhtleb avalikkusega ning teavitab üldsust oma tööst. Samuti on EML arvates veel palju kasutamata võimalusi muuta Riigikogu kohaks, kus arutatakse Eestile olulisi küsimusi, mitte ei korraldata ainult käsitöönäitusi ja rokk-kontserte.

Loe edasi
Image

Töö ja tervis MaksuMaksjas

Rubriik: EML pressiteade

Augusti MaksuMaksjas tuleb juttu töötervishoiust – kuidas (kontoris) istuda ja astuda ning kehaliselt ja vaimselt terveks jääda. Seadusandja leiab paraku jätkuvalt, et tulu- ja sotsiaalmaksuga tuleb maksustada iga sent, mille tööandja kulutab töötaja tervisele – tellib gripivastase vaktsineerimise või siis lunastab nädalavahetuse spaas. Kogenud töötervishoiuarst Ahe Vilkis tervitab intervjuus tööandja igasugust panust oma töötajate tervisesse: „Eriti tänapäevases tööjõupuuduse olukorras tahaks ju tööandja säilitada oma kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid töövõimelistena. Loodan väga, et peagi näeb riik selles üht võimalust tööjõupuuduse leevendamiseks ja muudab maksuseaduse vastavat punkti.“ Enamasti kurdavad arvutitöö tegijad selja- ja liigesevalu ning lihaspingete üle nii seljas kui ka õlgades. Kuigi virgutusvõimlemine pole kontoris kombeks, saab ennast ise aidata näiteks hiina tervisevõimlemisega, mida võib harrastada meister Mart Parmase juhendamisel.

Loe edasi
Image

Töötukassasse on kogutud mõttetult palju maksumaksjate raha

Rubriik: EML pressiteade

Hiljuti teatas Töötukassa, et 2007. aasta I poolaastal on töötajatelt ja tööandjatelt laekunud kokku 308 miljonit krooni töötuskindlustusmakseid, kuid hüvitistena maksti sama perioodil välja 75 miljonit krooni (lisaks 14 miljonit krooni sotsiaalmaksu). 2007. aasta I poolaasta lõpuks oli töötukassa varade maht 2,67 miljardit krooni. Töötukassa statistika andmetel on Töötukassa aastatel 2003-2006 maksnud välja hüvitisi kokku umbes 613 miljonit krooni (sellele lisandub sotsiaalmaks). 2006. aasta eelarve kohaselt kavandati hüvitiste maksmisel 195 miljonit krooni, kuid tegelikult maksti vaid 111 miljonit krooni.

Loe edasi