Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüs

Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüs

Rubriik: Muud

Eelmise aasta 2. detsembril tutvustas Sotsiaalministeerium riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüsi (vt siit ettekande slaide: http://www.maksumaksjad.ee/PDFdocs/Juhtryhma_kohtumine_detsember_2015.pdf). Lisaks analüüsi tutvustusele küsis ministeerium tagasisidet olulisematele pensioniea ja pensionivalemi alternatiividele.

Seminaril osalejad olid jagatud nelja laudkonda ja kõik laudkonnad olid üksmeelel selles osas, et I samba pension peaks koosnema kõigile võrdsest baasosast, mis peaks olema võrdne arvestusliku elatusmiinimumiga ehk tagama minimaalse äraelamise ja teise komponendi pensionivalemist peaks moodustama staažiosa, mis sõltub ametlikult töötatud ajast. Makstud maksu suurus jääks pensioni suurust mõjutama läbi II samba ehk kohustusliku kogumispensioni. Pensioniea tõusu osas arvati, et I samba pensioni võiks inimesed saada konkreetses vanaduspensionieas ja mitte varem (näiteks 67- või 70-aastaselt), aga II samba pensioni võiks soovi korral võtta välja ka näiteks kuni kümme aastat varem. Pakuti, et pensioniiga võiks aastaks 2030 olla 67 ja edaspidi siduda see oodatava elueaga. Kaks laudkonda toetasid ka mõtet, et pensioniiga võiks olla selline, et kõik põlvkonnad saaksid olla keskmiselt 15 aastat pensionil (praegu on inimesed keskmiselt 18 aastat pensionil). Öeldi välja, et kõik liiga varajast pensionile minekut võimaldavad sooduspensionid peaks ära kaotatama või peaksid nendele sooduspensionitele õigust omavate töötajate tööandjad ise panustama rahaliselt sellistesse eriskeemidesse. Seminaril osalejate poolt väljaöeldut, rahvusvahelist kogemust ja pensioniekspertide teadmisi arvestades valmis 2016. aasta märtsikuus riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüs, mis jäi ootama võimalust valitsuskabineti tutvustuseks. Eelmisel nädalal (15. septembril 2016) viis Sotsiaalministeerium valitsuskabineti kurssi täpselt nende samade probleemide ja võimalike lahendusvariantidega, millest seminaril osalenutega juba 2015. aasta lõpus räägiti. Kuna tegemist on terve riigi jaoks väga oluliste teemadega, võttis valitsus aega analüüsiga lähemalt tutvumiseks ja soovis analüüsi koostajatelt saada järgmise kuu jooksul täiendavat infot. Seega hiljemalt oktoobri keskpaigaks peaks Sotsiaalministeerium olema taas valitsuskabinetis kuulmas poliitikute tagasisidet pensionikindlustuse olulisematele küsimustele (tuleviku pensioniiga ja pensionivalem). Kuna analüüs on valitsusele üle antud, siis on see nüüdsest ka avalik ja Sotsiaalministeeriumi kodulehelt leitav: http://www.sotsiaalministeerium.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaal/vanaduspensioni_jatkusuutlikkuse_analuus_2016.pdf