Riigikohus tunnistas kütusemüüjate tagatisnõude põhiseaduse vastaseks

Riigikohus tunnistas kütusemüüjate tagatisnõude põhiseaduse vastaseks

Rubriik: E24

E24 vahendab BNS uudist, et Riigikohus tunnistas teisipäevase otsusega vedelkütust müüvatele ettevõtetele maksupettuste vältimiseks kehtestatud tagatise nõude põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles nõue kohaldub kütusemüüjatele, kes olid 2011. aasta 1. aprilli seisuga tegutsenud kütuseturul vähem kui kolm aastat.

Loe edasi: http://www.e24.ee/723710/riigikohus-tunnistas-kutusemuujate-tagatisnoude-pohiseaduse-vastaseks/Tutvu kohtulahendiga: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-24-11