Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Riigikogu muutis maksukorralduse ja käibemaksuseadust

Riigikogu muutis maksukorralduse ja käibemaksuseadust

Rubriik: Muud

Riigikogu kiitis 57 poolthäälega (31 vastu) heaks valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse (680 SE), mis vähendab maksu- ja tolliameti halduskoormust ning tagastusnõuete kontrollimisega seotud riigi rahalist riski.

Maksukorralduse seaduses pikendatakse tagastusnõude kontrollimise esmast tähtaega seniselt 30-lt kalendripäevalt 60-le kalendripäevale. Pikem võimalik kontrolli periood rakendub kõigile tagastusnõuetele, sh enammakstud käibemaksu tagastamisele. Enammakstud käibemaksu tagastusnõude kontrollimise maksimaalset perioodi lühendatakse, et selle kogupikkus (koos esialgse tähtajaga kokku 120 kalendripäeva) jääks samaks. Tagastusnõuete kontrollimisel ei muudetud maksu- ja tolliameti riskianalüüsi aluseid. Ka pärast muudatuste rakendamist täidab maksuhaldur enammakstud käibemaksu tagastusnõuetest 95% kuni nelja tööpäeva jooksul. Tagastusnõude täitmisel 60 kalendripäeva jooksul maksumaksja kasuks intressi ei arvestata. Seaduse kohaselt avaldab maksu- ja tolliamet edaspidi oma veebilehel maksukohustuslaste (v.a füüsiliste isikute) tasutud riiklike maksude, kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete summad ning lisaks eraldi tööjõumaksude summa. Seadus sätestab, et üldjuhul ei tule revidendil enam koostada revisjoniakti, kui revisjoni käigus ei avastata maksukohustust muutvaid asjaolusid. Maksuhaldur koostab revisjoniakti maksukohustuslase taotlusel. Seaduse kohaselt pärandvaraga seotud maksuvõlalt intressi pärandi avanemisest arvates ei arvestata. Intressi arvestamine lõpeb pärandaja surma päeval. Läbirääkimistel sõna võtnud Aivar Riisalu esitas Eesti Keskerakonna fraktsiooni vastuväited seaduse vastuvõtmisele. Riigikogu pressiteenistus: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=180099