iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Rahapesuvastane direktiiv: säte, mis näeb ette, et liikmesriikide territooriumil registreeritud äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave peab olema igal juhul üldsusele kättesaadav, on kehtetu

Rahapesuvastane direktiiv: säte, mis näeb ette, et liikmesriikide territooriumil registreeritud äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave peab olema igal juhul üldsusele kättesaadav, on kehtetu

Rubriik: Muud

Selle meetmega kaasnev hartaga tagatud õiguste riive ei piirdu tingimata vajalikuga ega ole taotletava eesmärgiga proportsionaalne
Kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga1 loodi 2019. aastal vastu võetud Luksemburgi seadusega2 tegelike kasusaajate register. Kõnealune seadus näeb ette, et registrisse kantakse ja seal hoitakse teatav teave registrisse kantud üksuste tegelike kasusaajate kohta. Osa sellest teabest on üldsusele muu hulgas interneti teel kättesaadav. Seaduse kohaselt on tegelikul kasusaajal ka võimalus taotleda Luxembourg Business Registers’ilt (LBR), kes on tegelike kasusaajate registri pidaja, sellele teabele teatud juhtudel juurdepääsu piiramist. (pressiteade nr 12/22)
Selles kontekstis esitasid üks Luksemburgi äriühing ja sellise äriühingu tegelik kasusaaja, kes mõlemad olid edutult taotlenud LBR-lt üldsuse juurdepääsu piiramist neid käsitlevale teabele, Luxembourgi piirkondlikule kohtule vastavalt kaks hagi. Leides, et sellise teabe avaldamisega võib kaasneda asjasse puutuvate tegelike kasusaajate põhiõiguste ebaproportsionaalselt suur kahjustamise oht, esitas see kohus Euroopa Kohtule mitu eelotsuse küsimust, mis puudutavad rahapesuvastase direktiivi teatavate sätete tõlgendamist ja kehtivust Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „harta“) arvestades.

Loe lähemalt:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188et.pdf?fbclid=IwAR1KdF20uDdbdMGFaNuyUtkzHVY_mYVufxdt1r0DRGUyCM4YTkCOFeB-a5o

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus (veebruar)

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus