Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Rahandusminister kinnitas maksu- ja tolliameti arengukava

Rahandusminister kinnitas maksu- ja tolliameti arengukava

Rubriik: MTA

Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas maksu- ja tolliameti arengukava aastateks 2013–2016, milles pannakse paika ameti selle perioodi strateegilised eesmärgid ja peamised tegevussuunad.

„Maksu- ja tolliameti aktiivsus varimajanduse piiramisel on tublisti tõusnud ning sama joont, ausa konkurentsi kaitsmine ja tõhusam maksukogumine, tuleb ametil ka hoida. Ma ei kahtle, et seda saab teha maksumaksjat samal ajal mugavalt teenindades,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.Maksu- ja tolliameti peadirektori Marek Helmi sõnul lähtuti arengukava koostamisel lisaks ministeeriumi ootustele ka erasektori koostööpartnerite ja ühiskonna ootustest ametile ning muutuvast majanduskeskkonnast.„Kui meie eelmine strateegia keskendus halduskoormuse vähendamisele, siis selle strateegiaperioodi olulisimaks märksõnaks on varimajanduse osakaalu vähendamine Eesti ettevõtluskeskkonnas. Seetõttu pöörame sel perioodil erilist tähelepanu kontrollimeetmete uuendamisele ja tõhustamisele, aga ka ettepanekutele õigusruumi muutmiseks, mis selle eemärgi saavutamisele kaasa aitavad,“ märkis Helm.Helm lisas, et loomulikult pööratakse erilist tähelepanu ka maksumaksjate heale teenindusele. „Maksumaksjate nõustamine ja ennetav tegevus võimalike eksimuste vältimiseks peab olema jätkuvalt kõrgel tasemel ning ühtlaselt kättesaadav üle Eesti.“ Maksu- ja tolliameti kolm põhieesmärki määratleti järgmiselt: koguda kokku riigi maksutulud, vähendada varimajanduse osakaalu ning luua arengut ja tulemuslikkust toetav organisatsioonikultuur. Täpsemad valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamise edukust mõõta aitavad näitajad on arengukavas välja toodud osakondade kaupa.Tegemist on arvult kolmanda maksu- ja tolliameti arengukavaga. Selle koostamine võttis aega pisut üle aasta ja selles protsessis osalesid väga paljud ameti töötajad.Maksu- ja tolliameti strateegilise plaaniga perioodiks 2013–2016 saab tutvuda siin: http://www.emta.ee/index.php?id=24228.