Rahandusminister globaalsest maksureformist: miinimummaksu kehtestamise tuhinas ei tohi ununeda algne eesmärk