Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Raamatupidajate Kogu arvamus “käibedeklaratsiooni lisa” eelnõu kohta

Raamatupidajate Kogu arvamus “käibedeklaratsiooni lisa” eelnõu kohta

Rubriik: EML

Eesti Raamatupidajate Kogu esitas Rahandusministeeriumile arvamuse käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõule ja seletuskirjale (nn 1000 € eelnõu).

Raamatupidajate Kogu märgib: “Oleme jätkuvalt seisukohal, et kavandatav muudatus ei kindlusta loodetud eelarvelaekumiste suurenemist, küll aga on ausate ettevõtjate suhtes liiga koormav ja kallis. Kavandatav käibemaksuseaduse muudatus ei ole kooskõlas teatises „Arukas reguleerimine Euroopa Liidus“ toodud eesmärkidega kavandada ja koostada kõrgeima kvaliteediga õigusakte, järgides subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades parema tasakaalu halduskoormuse ja saadava kasu vahel.”Loe arvamust siit.