Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Pole mõtet karta soolaseid trahve – kõige soodsam on järgida seadust

Pole mõtet karta soolaseid trahve – kõige soodsam on järgida seadust

Rubriik: Õhtuleht

Aasta algul tõsteti kriminaalkuritegude eest ette nähtud rahalise karistuse miinimumpäevamäär 3,2 eurolt 10 eurole ning nüüd plaanitakse tõsta sama kõrgeks ka väärteotrahvi määra (seni neli eurot).

Viimati muudeti kõnealuseid päevamäärasid aastal 2001, kui väärteo trahviühik moodustas palga alammäärast ühe kahekümneviiendiku. Praegu moodustab see vähem kui ühe sajandiku, sest miinimumpalk on tõusnud 2001. aasta peaaegu 100 eurolt ligi 400 euroni. Selle kõneka arvutuse tulemusena võib teha järelduse, et neljateistkümne aastaga on seaduserikkumine läinud inimestele ligi neli korda odavamaks. Loe Õhtulehest justiitsminister Urmas Reinsalu artiklit: http://www.ohtuleht.ee/678013/urmas-reinsalu-pole-motet-karta-soolaseid-trahve-koige-soodsam-on-jargida-seadust