Pensionifondide järelevalve tõotab märksa karmimaks muutuda

Pensionifondide järelevalve tõotab märksa karmimaks muutuda

Rubriik: Postimees

Andrus Karnau kirjutab Postimehes, et finantsjärelevalve taotleb seadusemuudatust, millega pensioni- ja muude investeerimisfondide juhid peavad senisest palju täpsemalt selgitama, kuhu nad raha panustavad.

Kui valitsus ja parlament nõustuvad, siis edaspidi peavad pensionifondid palju täpsemalt analüüsima ja dokumenteerima oma investeerimisotsuseid. Finantsinspektsioon tahab ka saada õigust trahvida fondivalitsejaid kuni poole miljoni krooniga riskijuhtimise reeglite rikkumise eest.Inspektsioon tegi investeerimisfondide seaduse muutmiseks mahuka ettepaneku rahandusministeeriumile. Lisaks otsestele seadusepügalatele tahab inspektsioon kehtestada riskijuhtimise juhendi fondivalitsejaile.«Meie hinnangul on riskijuhtimise regulatsioon vähene,» teatas finantsinspektsiooni juht Raul Malmstein. «Seejuures puuduvad sisulised nõuded riskide juhtimisele ja asjakohased selgesõnalised sanktsiooninormid.»Loe täpsemalt: http://www.e24.ee/?id=132133