Pangaliit: olukorra halvenedes oleme valmis uuteks maksepuhkusteks