Õiguskantsler: Riigikogul peab olema reaalne võimalus otsustes kaasa rääkida

Õiguskantsler: Riigikogul peab olema reaalne võimalus otsustes kaasa rääkida

Rubriik: Muud

Indrek Teder on seisukohal, et Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu säte, mis võimaldab erandjuhtudel teha otsuseid stabiilsusmehhanismi liikmesriikidele finantstoetuse andmise kohta nn kiirmenetluse korras riikide 85%-lise häälteenamusega, on vastuolus põhiseadusega. Sisuliselt võib selline nn kiirmenetluse korras riikidele finantsabi andmine luua olukorra, kus Eesti peab rahaliselt panustama, kuid ei saa finantsabi andmist ega selle tingimusi mõjutada. Indrek Tederi arvates on selline otsuste tegemise kord vastuolus parlamentaarse demokraatia ja parlamendireservatsiooni põhimõtetega ning Riigikogu eelarvepädevusega.

Õiguskantsler saatis täna Riigikohtule taotluse tunnistada Brüsselis 02.02.2012 alla kirjutatud, kuid Riigikogu poolt veel ratifitseerimata Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu säte, mis näeb ette võimaluse võtta riikidele finantsabi andmise otsuseid vastu asutamislepingu osalisriikide 85%-lise häälteenamusega, põhiseadusega vastuolus olevaks. Loe täpsemalt Õiguskantsleri kodulehelt.Vaata samal teemal ka Äripäeva veebiuudist: Taavi Rõivas: Eesti võib stabiilsusfondist välja jääda.