Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Nii maksuvõlg kui võlglaste arv on kuuga vähenenud

Nii maksuvõlg kui võlglaste arv on kuuga vähenenud

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliameti andmetel on märtsikuu alguse seisuga täitmata maksukohustusi 46 526 isikul kogusummas 341 miljonit eurot. Võrreldes veebruarikuu algusega on maksuvõlg vähenenud 3,4 miljoni euro võrra ning maksuvõlglaste arv 5199 isiku võrra.

Maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Triin Raaperi sõnul on käesoleva aasta maksukohustused täidetud 98,7% ulatuses ja 2013. aastal tekkinud maksuvõlga on kokku 15,6 miljonit eurot. „Deklareeritud maksukohustuste kõrge tasumise protsent näitab ühelt poolt maksumaksjate hoolsust oma maksukohustuste täitmisel, teiselt poolt aga maksuvõlale kiirema reageerimise mõju,“ märkis Raaper. Maksuvõlgade sissenõudmise tulemusena on käesoleva aasta kahe esimese kuuga laekunud 45 miljonit eurot, mis on 3,4 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil ja 13,8 miljonit eurot enam kui 2010. aasta samal perioodil.2013. aastal on maksu- ja tolliameti erilise tähelepanu all korduvalt võlas olevate äriühingute mahajätjad ning isikud, kes küll tegutsevad, kuid jätavad süstemaatiliselt maksukohustused täitmata. Selle aasta kahe esimese kuu jooksul on maksuhaldurilt pankrotihoiatuse saanud isikud tasunud ligikaudu 410 000 eurot ning mitmed hoiatuse saanud isikud on alustanud läbirääkimisi maksuvõla ajatamiseks. Maksu- ja tolliamet soovitab makseraskuste tekkimisel koheselt pöörduda lahenduste leidmiseks maksuhalduri poole, et vältida maksuvõla sundtäitmist ning täiendavate kulude tekkimist intressikohustuste näol.Ivi PapstelMaksu- ja tolliametAvalike suhete juht