Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Müügimaksu järgmise deklaratsiooni tähtaeg on 20. oktoober

Müügimaksu järgmise deklaratsiooni tähtaeg on 20. oktoober

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et Tallinna müügimaksu deklaratsiooni ei ole juunikuu eest veel esitanud viiendik ehk ligi tuhatkond müügimaksu kohustuslast.Deklaratsiooni mitteesitanutele saadab MTA esmalt meeldetuletuse, kuivõrd tegemist on uue deklaratsiooniga. Juhul kui meeldetuletusele ei reageerita asub Maksu- ja Tolliamet esitamata jäetud müügimaksu deklaratsiooni sisse nõudma sarnaselt teiste deklaratsioonidega, kasutades vajadusel sunniraha hoiatust.

Kui pärast müügimaksu rakendamist tuli esmane deklaratsioon MTAle esitada ühe kuu möödudes, siis nüüd tasub meeles pidada, et edaspidi on deklaratsioon vaja esitada kvartali kaupa. Seega III kvartali eest peab deklaratsiooni MTAle saatma 20. oktoobriks. Jätkuvalt soovitab MTA esitada müügimaksu deklaratsioonid e-maksuameti/e-tolli kaudu, sest see keskkond on mugavaks toimetamiseks avatud 24 h ööpäevas. “Maksu- ja Tolliametisse on praeguseks laekunud müügimaksu deklaratsioone ka juulikuu eest, ent nende esitanutega võtab maksuhaldur ise ühendust ja juhib tähelepanu kvartaalse deklaratsiooni esitamise kohustusele,” ütles Maksu- ja Tolliameti teeninduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.Tallinna linna 1. juunist kehtestatud müügimaksu kogumisel on Maksu- ja Tolliameti ülesanne võtta vastu esitatud deklaratsioonid ja müügimaksu laekumised, pidada sellekohast arvestust ja eraldada kogutud maksuraha linnale. Samuti tegeleb MTA deklaratsioonide sissenõudmise ja müügimaksu võlgade sissenõudmisega. Sisuliste küsimuste ja määramise erisuste üle otsustab Tallinna Ettevõtlusamet.