Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2018

Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2018

Rubriik: MTA

Maksuameti kodulehel on avaldatud esimesest maist jõustunud käibemaksuseaduse muudatused:Maksuvabad sotsiaalteenusedAlates 1. maist 2018 on käibemaksuseaduse § 16 lõike 1 punktis 4 lisatud maksuvabade sotsiaalteenuste loetellu viis teenust, mis seni olid maksustatud 20% käibemaksuga. Need on:1. vältimatu sotsiaalabi andmine, nt riide-, toiduabi või 2. ajutise peavarju tagamine abivajajale (sotsiaalhoolekande seaduse § 8)isikliku abistaja teenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 27)3. varjupaigateenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 30)4. täiskasvanute turvakoduteenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 33)5. võlanõustamisteenus (sotsiaalhoolekande seaduse § 44)

Väärtpaberitega seotud maksuvabad teenusedVastavalt väärtpaberituru seaduses 3. jaanuaril 2018 jõustunud muudatusele loetakse alates nimetatud kuupäevast väärtpaberiks ka kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikut (väärtpaberituru seaduse § 2 lõike 1 punkt 8). Kuna vastavalt käibemaksuseadusele on väärtpaberi võõrandamine ja väärtpaberitega seotud tehingud üldreeglina maksuvaba käive, rakendus alates 03.01.2018 käibemaksuvabastus ka kasvuhoonegaaside heitkoguse ühiku võõrandamisele ja sellega seotud tehingutele. Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ kohaselt tuleb aga kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikut käibemaksuga maksustada.Seda arvestades on alates 1. maist 2018 tehtud käibemaksuseaduse §-s 16 kolm muudatust (lõike 2 punktis 6, lõike 2.1 punktis 7 ja lõike 2.1 punktis 8). Nende muudatustega jäetakse kasvuhoonegaaside heitkoguse ühiku võõrandamine ja sellise väärtpaberiga seotud tehingud maksuvabastuse alt välja. Alates 01.05.2018 kuuluvad niisugused tehingud jälle maksustamisele 20% käibemaksuga. Siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluvad metalltootedAlates 1. maist 2018 on siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluvate metalltoodete loetelust (käibemaksuseaduse § 41.1 lõike 2 punktist 5) jäetud välja tooted koodiga 721691 (lehtvaltstoodetest külmvormitud või -viimistletud profiilplekk ja muud kujuprofiilid) ning ventilatsiooni-, aspiratsiooni-, suitsu- ja vihmaveetorud. Kuna nende toodete osas maksuhalduri ja ettevõtjate andmetel ei ole täheldatud maksupettusi, siis halduskoormuse vähendamise eesmärgil arvatakse need tooted pöördmaksustatavate metalltoodete loetelust välja. Nõuded siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluvaid tehinguid sisaldavale arveleKäibemaksuseaduse § 41.1 lõikes 5 on alates 1. maist 2018 sätestatud, et siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluv tehing tuleb arvel eraldi välja tuua koos viitega „pöördmaksustamine“. Tingimuseks on, et kõigi arvel kajastatud tehingute käive on arve esitamise ajaks käibemaksuseaduse § 11 kohaselt täielikult tekkinud. Kui see nii ei ole, tuleb siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluva tehingu kohta väljastada eraldi arve koos märkega „pöördmaksustamine” – kui arve väljastamise ajaks ei ole käive täies ulatuses tekkinud, võiks muidu tekkida probleeme käibemaksuarvestuses, kuna raha osalisel laekumisel ei ole teada, kas käivet tuleb maksustada üldkorra või siseriikliku pöördmaksustamise erikorra kohaselt.Enne 1. maid 2018 tuli käibemaksuseaduse § 41.1 lõike 5 kohaselt väljastada siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluva tehingu kohta alati eraldi arve koos viitega „pöördmaksustamine“. Siiski, kui kauba müüja/teenuse osutaja väljastas enne 01.05.2018 arve eespool nimetatud tingimust arvestades, siis aktsepteeris maksuhaldur ka enne seadusemuudatuse jõustumist sellise arve väljastamist, millel kajastati nii siseriiklikult pöördmaksustatavaid kui ka tavareeglite järgi maksustatavaid tehinguid. Niisuguse arve väljastaja peab olema veendunud, et mõlemad osapooled saavad arvelt selge ülevaate pöördmaksustatavatest kaupadest, mille puhul läheb käibemaksu deklareerimise ja maksmise kohustus üle käibemaksukohustuslasena registreeritud kauba ostjale.Vt maksuameti kodulehelt: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused-kaibemaksuseaduses-alates-01052018