Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Muudatused alkoholi maksumärgistamise nõuetes alates 1. jaanuarist 2010

Muudatused alkoholi maksumärgistamise nõuetes alates 1. jaanuarist 2010

Rubriik: MTA

1. jaanuarist 2010 jõustub alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS-e) muudatus, mis asendab kehtivat ATKEAS-e § 491 lõikes 2 sätestatud kange alkoholi maksumärgistamise regulatsiooni.

Alates nimetatud kuupäevast peab alkohol, millelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis, olema maksumärgistatud, kui:

  • etanoolisisaldus on üle 22 % ning
  • müügipakendi maht on 0,05 liitrit või suurem

Kehtiva regulatsiooni kohaselt kuulub kange alkohoolne jook maksumärgistamisele ainult juhul, kui see on pakendatud müügipakendisse alates 0,2 liitrist või kui sellelt makstav aktsiis on üle 14 krooni. Juhime tähelepanu, et pakendatud alkoholi koguselt makstav aktsiis ei ole alates 1. jaanuarist 2010 enam maksumärgistamise vajalikkust määrav kriteerium.

Kanget alkoholi, mis on villitud pakendisse mahuga 0,05 kuni 0,2 liitrit ja mis on lubatud tarbimisse enne 1. jaanuari 2010, on lubatud müüa kuni 31. jaanuarini 2010. Jõustuva sätte alusel esitatud maksumärkide tellimuste menetlemine ja maksumärkide väljastamine toimub tavakorras.

Maksumärkide tellijatel on võimalus saada Maksu- ja Tolliametilt (aadressil Lõkke 5, Tallinn) maksumärgistamise tehnoloogia katsetamiseks kuni 100 maksumärgitoorikut. Maksumärgi kinnitamine pakendile mahuga 0,05 kuni 0,2 liitrit enne ülalnimetatud ATKEAS-e muudatuse jõustumist on lubatud ainult toote ettevalmistamiseks enne tarbimisse suunamist 1. jaanuarist 2010. See tähendab, et sellise toote maksumärgistamine (maksumärgi tootele kinnitamine ja kange alkoholi maksumärgi süsteemis kinnitamisest teavitamine) võib toimuda aktsiisilaos juba varem, kuid tarbimisse tohib toodet lähetada alates 1.

jaanuarist 2010. Juhime tähelepanu, et alates 1. jaanuarist 2010 on ATKEAS-e § 491 lõige 4 täiendatud punktiga 6, mille kohaselt alkohol, mis on ravim ravimiseaduse mõistes, ei kuulu maksumärgistamisele. Samuti tuletame meelde, et kui maksumärki ei ole võimalik kinnitada vahetult pakendi korgile, siis peab maksumärgi kinnitamise koht olema kooskõlastatud Maksu- ja Tolliametiga.

Alkoholi maksumärgistamisega seotud selgitused, sh maksumärgi pakendile kinnitamise koha kooskõlastamise ja tarbimisest tagasitoodud alkoholi maksumärgistamise juhised asuvad rubriigi „Alkoholiaktsiis" alamrubriigis „Kange alkoholi maksumärk". Juhime tähelepanu, et seisuga 1. detsember 2009 on tarbimisest tagasitoodud alkoholi maksumärgistamise juhis uuendatud.Loe MTA uudist: http://www.emta.ee/index.php?id=26338&tpl=1026