MTÜ-de majandusaasta aruanded avalikuks, FIE-d äriregistrisse

MTÜ-de majandusaasta aruanded avalikuks, FIE-d äriregistrisse

Rubriik: EML

Justiitsministeerium on koostanud seaduseelnõu, mille kaheks oluliseks märksõnaks on mittetulundusühingute majandusaasta aruannete äriregistrile (mitte enam Maksu- ja Tolliametile) esitamine ning füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimine äriregistris (mitte enam MTA-s).

Seaduseelnõu seletuskirjas selgitatakse, et „mittetulundusühingute majandusaasta aruannete kogumine tuuakse aastast 2010 Maksu- ja Tolliameti piirkondlikust struktuuriüksusest registrit pidavale kohtule. Mittetulundusühingute majandusaasta aruanded ei ole täna avalikud. Vajadus nende aruannete järele on aga nii avalikus kui erasektoris. Aruannete laekumine registrit pidavale kohtule võimaldab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmeid regulaarselt uuendada, aruanded avalikkusele kiirelt kättesaadavaks teha ning mittetegutsevad ühingud registrist kustutada.“ „Füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimine koondatakse äriregistrisse. Täna on suurem osa füüsilisest isikust ettevõtjaid registreeritud Maksu- ja Tolliameti juures peetavas maksukohustuslaste registris, osa ettevõtjaid aga registreeritud äriregistris. Mõistlik oleks koondada kahe erineva registri vahel jaotatud füüsilisest isikust ettevõtjad ühte registrisse. See mõjub positiivselt ettevõtluse läbipaistvusele, sest äriregistri andmed on avalikud ning see võimaldab füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende tegevuse kohta saada ühtset statistikat. Lisaks nähakse eelnõuga ette, et äriregistrisse kantakse andmed ka füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse peatamise, hooajalise ja ajutise tegevuse kohta.“ Mõlemat muudatust on varem propageerinud ka EML. Tutvu seaduseelnõuga ning selle seletuskirjaga e-õiguse andmebaasis siit. Loe ka Justiitsministeeriumi pressiteadet: http://www.just.ee/32822 Loe EML ettepanekut FIE-de osas, „Kohtumine Maksu- ja Tolliametiga“ lisa 4 „Füüsilisest isikust ettevõtjate register“. Loe EML ettepanekut Justiitsministeeriumile ja selle vastust siit. Loe ka ajakirjanduses ilmunud artikleid: Kai Kalamees. „Mittetulundusühingud keelduvad rahaasjade avalikustamisest“ – Postimees, http://www.postimees.ee/150108/esileht/siseuudised/306255.php Agnes Ojala. „Lang: ju on ametiühingutel oma liikmete eest midagi varjata“ – Äripäev, http://www.aripaev.ee/3832/uud_uudidx_383208.html Eesti Ametiühingute Keskliidu pressiteade. „EAKL on majandusaruande avalikustamise kohustuse vastu“ – Postimees Online, http://www.postimees.ee/140108/esileht/olulised_teemad/tarbija24/too/306123.php