Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

MTA võlahaldussüsteemi täielik rakendumine tõhustas ameti tööd

MTA võlahaldussüsteemi täielik rakendumine tõhustas ameti tööd

Rubriik: MTA

Käesoleva aasta algusest täies mahus tööle rakendunud uus elektrooniline võlahaldussüsteem, mida on arendatud alates 2008. aastast. See võimaldab maksuhalduril automatiseeritult teha standardseid toiminguid nagu massteavitus, kontode arestimine ja palju muud, mis varem nõudis käsitsi tööd. Selle tulemusena reageerib MTA maksuvõla tekkimisele kiiremini ja saab tegeleda korraga rohkemate võlglastega. Võlgalaseni jõuab võla tekkimisel e-kirja teel koheselt teavitus ning lihtsustunud on ka edasine protsess – haldusakti ja arestide väljastamine, kui võlgnik teavitusele ei reageeri.

Paralleelselt võimaldab amet võlgade tasumise ajatamist. Välja on töötatud lihtsustatud ajatamine, mida eelmise aasta novembrist alates on ka äriühingutel võimalik kasutada. Lihtsustatud korras saab kuni 50 000-kroonise maksuvõla ajatada kuni kuueks kuuks ilma lisadokumente esitama. Tingimuseks on, et füüsilisel isikul on sissetulek ning juriidilise isiku puhul on tegemist tegutseva ettevõttega. Lisaks on loomisel lahendus, kus tulevikus on maksumaksjal e-maksuameti keskkonnas piiratud summas ja perioodis võimalik ise endale maksuvõla ajatamise graafik koostada ning ka kinnitada.Märtsi alguse seisuga on ajatatud 5000 isiku maksuvõlg summas 598 miljonit krooni. Kehtivate ajatamisgraafikute hulk on suurem kui kunagi varem. Veebruaris suurenes ajatatud maksuvõla summa 15 miljoni krooni võrra.“Uus võlahaldussüsteem tõhustab ameti tööd. Kiirem reageerimine aitab ära hoida võlgade kasvu ning tagab maksumaksjate võrdsema kohtlemise. See, et rohkem võlamenetluse toiminguid on automatiseeritud, annab ametnikele võimaluse enam tegeleda ajatamisega ja suunata lisaressurssi keerulisemate sissenõudmise menetluste ning maksupettustega tegelemisele,” selgitas MTA peadirektor Enriko Aav.Maksu- ja Tolliamet kutsub kõiki maksumaksjaid üles probleemide korral maksuhalduriga suhtlema ning selleks on ka oluline, et ametil oleks teada maksukohustuslase kontaktid.