Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

MTA vastus Õhtulehe juhtkirjale

MTA vastus Õhtulehe juhtkirjale

Rubriik: MTA

Tänases Õhtulehe juhtkirjas “Inimvaenulik maksuamet” kirjutati asjadest, mis eksitasid MTA arvates lugejaid. MTA esitab selle suhtes enda seisukohta (järgnev tekst):

Tänases Õhtulehe juhtkirjas väidetakse muuhulgas, et amet on arestinud 2010. aasta maamaksu võlgaste kontosid ning ka nende kontosid, kes jätsid tagastatava tulumaksu maamaksu katteks. Amet kinnitab, et ei ole veel saatnud võlateateid tänavuse aasta maamaksuvõlgade kohta ega arestinud ka nende kontosid, kes esimeseks tähtajaks maksta tulnud 2010. aasta maamaksu tasumata on jätnud. Samuti ei ole tulumaksu maamaksu katteks jätnud isikud maksuvõlglased. Selleks, et maksukohustus ei ununeks, saatis amet lähenevast maamaksu tähtajast teavitavad e-kirjad. Adressaatide hulka sattus ekslikult ka paartuhat maksumaksjat, kes tuludeklaratsioonis tagasisaadava tulumaksusumma maamaksu katteks jätsid. MTA saatis neile seejärel ka vabandava ja selgitava e-kirja. Maamaksu tasaarvestus tagasisaadava tulumaksuga tehti 1. aprillil ning neile, kelle tuludeklaratsioon muul põhjusel täiendavat kontrolli ei vajanud, peaks ülejäänud enammaks hiljemalt nädala lõpuks kontole jõudma. MTA alustas maksekorralduste edastamist pankadele eile ning täna jõutakse sellega lõpule. Konkreetne laekumise aeg inimese kontole sõltub ka pangatoimingutest. Kontosid on MTA arestinud varasemate aastate maksuvõlgade eest, mille kohta on eelnevalt saadetud ka teavitus ning seejärel korraldus võla tasumiseks, mis annab isikule aega võla tasumiseks või ajatamise taotlemiseks. Alles seejärel, kui võlgnik meeldetuletusele ja korraldusele ei reageeri, maksuhalduriga ühendust ei võta ega otsi lahendusi võla tasumiseks, arestitakse konto. Kohtu kaudu lahendatakse vaid keerulisemaid võlajuhtumeid, kus isik püüab võlgade tasumisest pettuse teel kõrvale hoida. Näitena võib siinkohal tuua ettevõtte ülemineku juhtumid, kus võlgades äriühing jäetakse maha ja asutatakse uus samal alal tegutsev ettevõte. Arvestades suurt maksuvõlglaste hulka, 140 000 isikut, on selliseid juhtumeid, mis kohtusse jõuavad väga vähe. Maksuvõlglaste arv kasvas aga just möödunud maamaksu tasumise tähtajaga hüppeliselt. Eile hommikuse seisuga oli selle aasta maamaksuvõlglasi üle 83 000 isiku. Seoses sellega tuletab MTA veelkord maamaksu tasumise kohustust meelde, et maksumaksjail oleks võimalik võlg tasuda enne sissenõudmise alustamist ja võlasumma ei koguks intresse. Võlasummale lisandub intress 0,06% päevas, mis on ligi 22% aastas. Maksu- ja Tolliamet soovib juhtida tähelepanu ka sellele, et Õhtuleht ei ole ametilt sel teemal kommentaare ega selgitust küsinud. Loe Õhtulehe juhtkirja siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=3487