Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

MTA uut elektroonilist teavitusteenust kasutab juba ligi 70% klientidest

MTA uut elektroonilist teavitusteenust kasutab juba ligi 70% klientidest

Rubriik: MTA

Esimese kuu jooksul toimetati uut teenust kasutades 67% teavitustest maksudeklaratsioonide puuduste kõrvaldamise kohta isikutele kätte elektrooniliselt.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmann selgitas, et seadusemuudatus lubab ametil alates 1. juulist toimetada maksumaksjatele haldusakte kätte elektrooniliselt ja juba esimene kuu näitab, et kliendid on uue e-teenuse kiiresti omaks võtnud. „Nüüd on meil võimalus lisada vajalik dokument inimese e-maksuameti/e-tolli lehele, misjärel saadetakse talle elektronposti või lühisõnumiga teavitus kättesaamist ootava dokumendi olemasolu kohta. Veebipõhiselt toimetati juulikuu jooksul kätte 10 056 dokumenti, mis on 67% kokku 14 255 korraldustest,“ ütles Reitmann.Reitmann lisas, et kliendid andnud uute võimaluste kohta ka positiivset tagasisidet, kiites ennekõike dokumentide kättetoimetamise kiirust.

„Paberil info liigutamine on aeglane ning ei ole harvad ka need juhused, kus paberil saadetud korraldus ei jõua erinevatel põhjustel õigeks ajaks adressaadini. Seega keskendume jätkuvalt e-teenuste arendamisele ja lähiaastate perspektiivis võiks kogu infovahetus ametiga valdavalt elektrooniline olla.“ Dokumentide elektrooniline kättetoimetamine tähendab seda, et dokumendid suunatakse inimestele e-maksuameti/e-tolli keskkonda ning elektronposti või lühisõnumiga saadetakse teavitus kättesaamist ootava dokumendi olemasolu kohta. Dokument loetakse kättetoimetatuks, kui maksumaksja selle e-keskkonnas avab. Praegu toimetatakse elektrooniliselt kätte erinevaid puuduste kõrvaldamise korraldusi: korraldused maksudeklaratsioonide esitamiseks koos sunniraha hoiatusega, korraldused puuduste kõrvaldamiseks maksudeklaratsioonis, korraldused sunniraha tasumiseks ja korraldused maksuvõla tasumiseks 10 päeva jooksul.

Kui korraldust viie tööpäeva jooksul e-formaadis ei vaadata, saadab amet siiski korralduse välja ka paberil. Dokumente laetakse ülesse e-maksuametisse/e-tolli tingimusel nendele inimestele, kes on e-maksuameti kasutajad ning kes on teatanud maksuhaldurile oma elektronposti aadressi või mobiiltelefoni numbri. Maksu- ja tolliamet tuletab inimestele meelde ajakohastada oma kontaktandmeid e-maksuametis/e-tollis ning kontrollida, et need ikka korrektsed ja kehtivad on.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=34619&tpl=1026