Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

MTA uurimisosakonna töötajad avastasid 650 000eurose maksupettuse

MTA uurimisosakonna töötajad avastasid 650 000eurose maksupettuse

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakonna töötajad avastasid kriminaalmenetluste raames kaks Tartus tegutsevat isikute gruppi, mis müüsid kahtlustuse kohaselt erinevate OÜde kaudu suurtele hulgimüügifirmadele suhkrut. Tänaseks kogutud tõenditest selgub, et nende gruppide poolt müüdi 2012. aprillist kuni juulini kokku ligi 3500 tonni suhkrut, millelt jäeti tasumata veidi üle 650 000 euro käibemaksu.

Kahtlustuse kohaselt soetasid isikute grupid suhkrut näiliselt ostu-müügiahelasse kaasatud ja nende kontrolli all olevatelt OÜdelt, mille kaudu osteti suhkrut Lätist ja Leedust 0%-lise käibemaksumääraga. Eestisisesel edasimüügil tekkis käibemaksu tasumise kohustus, kuid gruppide kontrolli all olevad ettevõtted jätsid käibemaksu riigile tasumata. See võimaldas konkurentsieelise saamiseks käibemaksuosa, st 20% sees hinnaga manipuleerida ja järelejääva osa kriminaaltuluna kasseerida. Uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa sõnul jälgib uurimisosakond koostöös teiste MTA järelevalveüksustega järjepidevalt maksude valdkonnas toimuvat, kuna MTA üheks prioriteediks on ettevõtete seas ausa konkurentsi tagamine läbi maksude deklareerimise ja õiges mahus tasumise. „Meie ülesanne on olla kursis uute skeemidega ja tõkestada organiseeritud maksukuritegusid. Sellised detailselt väljatöötatud ja hästi konspireeritud tegevused suure krimnaaltulu teenimise eesmärgil nõuavad kõigi kriminaalmenetluslike võimaluste kasutamist ning hästitoimivat rahvusvahelist koostööd,“ sõnas Paisuots. Nende kriminaalmenetluste raames on tänaseks eeluurimiskohtuniku loal vahistatud neli inimest, kokku on kahtlustatavana üle kuulatud üheksa inimest. Enamik neist on varem kriminaalkorras karistatud varavastaste kuritegude, sh kelmuste eest.Kriminaalmenetlused on alustatud karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb maksude maksmisest kõrvalehoidumist suures ulatuses. Süüdimõistmisel saab kohus kuriteo toimepanemise eest karistuseks määrata rahalise karistuse või karistada kuni kolmeaastase vangistusega.