Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

MTA tuletab meelde: 15. juuliks tuleb tasuda pakendiaktsiis

MTA tuletab meelde: 15. juuliks tuleb tasuda pakendiaktsiis

Rubriik: MTA

Ettevõtjad, kes lasksid II kvartalis esmakordselt Eesti turule pakendatud kaupa, aga jätsid pakendijäätmed taaskasutamata, on kohustatud 15. juuliks esitama maksu- ja tolliametile aktsiisideklaratsiooni ning tasuma pakendiaktsiisi.

Maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna juhataja asetäitja Ramses Alliksoo toonitas, et pakendiaktsiis on riigimaksuna samaväärne käibemaksu, tulumaksu ja teiste maksudega. „Pakendiaktsiisi eesmärgiks on motiveerida ettevõtjaid korraldama pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist, et meid ümbritsev keskkond oleks pakendijäätmetest reostamata, puhas ja ohutu.“Maksu- ja tolliamet teostab ettevõtetes järjepidevalt kontrolle pakendiaktsiisi deklareerimise ja tasumise õigsuse kontrollimiseks. Eelmisel aastal viis amet läbi kokku 104 kontrolli, käesoleva aasta esimese kuue kuu jooksul on teostatud juba 117 kontrolli.

Läbiviidud kontrollide tulemusel määrati ettevõtjatele 2012. aastal tasumiseks juurde pakendiaktsiisi üle 166 000 euro, käesoleval aasta esimese kuue kuu jooksul on määratud pakendiaktsiisi juba rohkem kui 100 000 eurot.Aktsiisideklaratsiooni ei pea esitama ettevõtjad, kes on oma kohustused üle andnud mõnele taaskasutusorganisatsioonile ning ettevõtjad, kes seaduses kehtestatud sihtarvude ulatuses on taaskasutanud enda poolt Eestis turule lastud kauba pakendite jäätmeid. Pakendijäätmete taaskasutus saab toimuda vaid nende materjali ringlussevõtuna või energiakasutusena.Aktsiisideklaratsioonide esitamise ja pakendiaktsiisi arvutamise kohta saab rohkem teavet maksu- ja tolliameti kodulehelt: http://www.emta.ee/index.php?id=2519. Informatsiooni pakendite ja pakendijäätmete kohta saab keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/999.