Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

MTA tollikontroll hoidis ära 188 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

MTA tollikontroll hoidis ära 188 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet hoidis selle aasta 9 kuu tollikontrolli tulemusena ära kokku 188 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile. See on suurem kui kogu möödunud aastal ärahoitud kahju.

Tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg: “Traditsiooniliselt on kõrge riskiga aktsiisikaubad, eriti sigaretid ja kütus. Suurepärase tulemuse saime ka narkootikumide avastamisel ja võitluses intellektuaalse omandi rikkumistega. Surve illegaalseks tegevuseks on aga täna kõrge ja ei ole alust arvata, et lähiajal midagi muutuks.”9 kuuga avastati rekordiliselt palju, 245 385 ühikut intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa (2009. aastal kokku 151 563 ühikut). Suurima üksikjuhtumina saab välja tuua juulikuus leitud Crocs kaubamärgiga jalatsid, mida avastati kokku 12 150 paari.Seadustele mittevastavate sigarettide osa on samuti kasvanud. 2009. aasta 9 kuuga avastati ligi 6,7 miljonit, tänavu juba 7,3 miljonit salasigaretti. Võrreldes varasema ajaga on suurenenud sigarettide kogused, mida püütakse salaja üle piiri toimetada. Korraga üritatakse sõiduki konstruktsioonidesse peidetult üle piiri tuua 10 000 kuni 35 000 sigaretti. III kvartali suurema leiuna saab välja tuua Luhamaal kinni peetud 82 000 sigaretti Volvo veoauto haagise all olnud neljast rehvist.Salaalkoholi kogused on vähenenud. Eelmise aasta 9 kuuga avastati ligi 13 416 liitrit salaalkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks), tänavu 8039 liitrit. III kvartali juhtumi näitena võib tuua Lõuna MTK-s 21.septembril tollitöötajate poolt läbiotsimise ajal avastatud 65 liitrit puskarilõhnalist vedelikku ja 45 liitrit meskit.Ohustatud liikidega (Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon CITES) seotud juhtumeid oli 9 kuuga kokku kolm.Kolmveerand aastaga tuvastati 98 narkootiliste ainete ja lähteaine salakaubaveo ning omamise juhtumit. Koguseliselt suurimad avastused jäid I ja II kvartalisse.Ebakvaliteetset ja nõuetele mittevastavat kütust ning ladude kontrollimise käigus üle- või puudujääke avastati 9 kuuga kokku 1,1 miljonit liitrit. Nõuetele mittevastavat kütust leiti nii tanklatest kui ka paakautodest kütuse veol, samuti paiksetest mahutitest.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=28609&tpl=1026