iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

MTA: pooltelt autorongidelt jäetakse raskeveokimaks osaliselt tasumata

MTA: pooltelt autorongidelt jäetakse raskeveokimaks osaliselt tasumata

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet (MTA) koostöös autovedajate erialaliitude, politsei- ja piirivalveameti, ministeeriumide ja maanteeametiga suurendab lähiajal järelevalvet rakseveokimaksu tasumisel, et tagada autovedajatele võrdsed turutingimused ning parandada raskeveokimaksu laekumist.

MTA kontrolliosakonna juhataja Jaanus Värgi sõnul on peamine probleem selles, et veokeid omavad isikud tasuvad raskeveokimaksu küll sadulveokilt ehk autorongi vedavalt sõidukilt, kuid jätavad maksu maksmata sadulveokiga koos sõitvalt haagiselt. „See aga annab veoteenuste turul eelise nendele, kes maksudest kõrvalehoidmisel saavad pakkuda madalamat teenuse hinda,“ märkis Värk. Maanteeameti andmetel on Eesti liiklusregistris pea 9400 sadulveokit. Sellest 5100 haagiselt makse ei deklareerita.

Samas on eluliselt ebausutav, et need 5100 veokit ilma haagisteta ringi sõidavad. MTA piiriületuse andmete järgi ongi pea 5000 sadulautot tegelikult sõitnud koos haagisega. Seega on raskeveokimaksu jätnud autorongidelt tasumata üle 1700 isiku hinnanguliselt kahe miljoni euro ulatuses aastas.Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni info ja veolubade osakonna juhataja Ermo Perolainen ütles, et assotsiatsioonil on kavas juhtida liikmete tähelepanu puuduste likvideerimisele ning autorongide deklareerimise vajadusele. „Kõigile turuosalistele kehtivad võrdsed tingimused maksude tasumisel ning ametite tõhusam kontroll peab seda tagama,“ märkis Perolainen.Värk rääkis, et maksuhaldur on viimase aasta jooksul tegelenud autorongi omanike teavitamise ja ka üksikute menetluste läbiviimisega, kuid olulisi muudatusi pole need sektoris kaasa toonud.

„Raskeveokimaksu laekumise parandamise eelduseks on ametite ja erialaliitude hea koostöö ja soov olukorda valdkonnas parandada. Oleme seetõttu nendega kokku leppinud konkreetses tegevuskavas.“Maksu- ja tolliamet saadab novembris sadulveokite omanikele ja valdajatele teatise, et isikud vaataksid üle oma veokite registreeringud maanteeametis ja kui haagis on märkimata jäänud, teha parandused. Kirjas juhib maksuhaldur tähelepanu ka sellele, et juhul kui sõidetakse sadulveokist ja haagisest koosneva autorongiga, siis ei piisa ainult sadulveoki registreerimisest, vaid sadulveok tuleb registreerida koos haagisega ehk autorongina. Maksukäitumise muutmata jätmisel alustab maksuhaldur nende isikute osas kontrolli.

Raskeveokimaksu tasumata jätmise eest on maksuhalduril õigus väärteomenetluse korras trahvida rahatrahviga kuni 1200 eurot. Kui teo on toime pannud juriidiline isik siis kuni 13 000 eurot. Lisaks on maanteeametil kavas muuta oma registreerimissüsteem selliseks, et isikutel tekiks kohustus koos sadulveduki registreerimisega kohe deklareerida autorongi andmed ehk autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass. Raskeveokimaksuga maksustamisele kuulub veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris.

Olenevalt veokist ulatub kord kvartalis tasutav raskeveokimaks kuni 230 euroni. Keskmine tasutav summa on 100-150 eurot kvartalis.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35953&tpl=1026

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus