Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

MTA: pooltelt autorongidelt jäetakse raskeveokimaks osaliselt tasumata

MTA: pooltelt autorongidelt jäetakse raskeveokimaks osaliselt tasumata

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet (MTA) koostöös autovedajate erialaliitude, politsei- ja piirivalveameti, ministeeriumide ja maanteeametiga suurendab lähiajal järelevalvet rakseveokimaksu tasumisel, et tagada autovedajatele võrdsed turutingimused ning parandada raskeveokimaksu laekumist.

MTA kontrolliosakonna juhataja Jaanus Värgi sõnul on peamine probleem selles, et veokeid omavad isikud tasuvad raskeveokimaksu küll sadulveokilt ehk autorongi vedavalt sõidukilt, kuid jätavad maksu maksmata sadulveokiga koos sõitvalt haagiselt. „See aga annab veoteenuste turul eelise nendele, kes maksudest kõrvalehoidmisel saavad pakkuda madalamat teenuse hinda,“ märkis Värk. Maanteeameti andmetel on Eesti liiklusregistris pea 9400 sadulveokit. Sellest 5100 haagiselt makse ei deklareerita. Samas on eluliselt ebausutav, et need 5100 veokit ilma haagisteta ringi sõidavad. MTA piiriületuse andmete järgi ongi pea 5000 sadulautot tegelikult sõitnud koos haagisega. Seega on raskeveokimaksu jätnud autorongidelt tasumata üle 1700 isiku hinnanguliselt kahe miljoni euro ulatuses aastas.Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni info ja veolubade osakonna juhataja Ermo Perolainen ütles, et assotsiatsioonil on kavas juhtida liikmete tähelepanu puuduste likvideerimisele ning autorongide deklareerimise vajadusele. „Kõigile turuosalistele kehtivad võrdsed tingimused maksude tasumisel ning ametite tõhusam kontroll peab seda tagama,“ märkis Perolainen.Värk rääkis, et maksuhaldur on viimase aasta jooksul tegelenud autorongi omanike teavitamise ja ka üksikute menetluste läbiviimisega, kuid olulisi muudatusi pole need sektoris kaasa toonud. „Raskeveokimaksu laekumise parandamise eelduseks on ametite ja erialaliitude hea koostöö ja soov olukorda valdkonnas parandada. Oleme seetõttu nendega kokku leppinud konkreetses tegevuskavas.“Maksu- ja tolliamet saadab novembris sadulveokite omanikele ja valdajatele teatise, et isikud vaataksid üle oma veokite registreeringud maanteeametis ja kui haagis on märkimata jäänud, teha parandused. Kirjas juhib maksuhaldur tähelepanu ka sellele, et juhul kui sõidetakse sadulveokist ja haagisest koosneva autorongiga, siis ei piisa ainult sadulveoki registreerimisest, vaid sadulveok tuleb registreerida koos haagisega ehk autorongina. Maksukäitumise muutmata jätmisel alustab maksuhaldur nende isikute osas kontrolli. Raskeveokimaksu tasumata jätmise eest on maksuhalduril õigus väärteomenetluse korras trahvida rahatrahviga kuni 1200 eurot. Kui teo on toime pannud juriidiline isik siis kuni 13 000 eurot. Lisaks on maanteeametil kavas muuta oma registreerimissüsteem selliseks, et isikutel tekiks kohustus koos sadulveduki registreerimisega kohe deklareerida autorongi andmed ehk autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass. Raskeveokimaksuga maksustamisele kuulub veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris. Olenevalt veokist ulatub kord kvartalis tasutav raskeveokimaks kuni 230 euroni. Keskmine tasutav summa on 100-150 eurot kvartalis.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35953&tpl=1026