Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

MTA: Kontrollige lähipäevil e-maksuametis enda maamaksu andmeid!

MTA: Kontrollige lähipäevil e-maksuametis enda maamaksu andmeid!

Rubriik: MTA

Seoses läheneva maamaksu tasumise tähtajaga 31.märtsil kutsub maksu- ja tolliamet inimesi üles kontrollima e-maksuametis enda kohta kehtivate maamaksu määramise alusandmete õigsust.

Kohalikud omavalitsused edastasid 1. veebruariks maksu- ja tolliametile maaomanike või maa kasutajate andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed. Nende andmete alusel koostab maksu- ja tolliamet maksuteated, mis jõuavad inimesteni 15. veebruariks.

Enda kohta kehtivaid maamaksu andmeid näeb igaüks e-maksuametis, kuhu sisse logides leiab avalehelt kiirviidetest alajaotuse „maamaks,“ kust omakorda saab valida, millise aasta kohta andmeid näha soovitakse. Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi soovitab tänase-homse jooksul inimestel kohaliku omavalitsuse poolt nende kohta esitatud andmed üle vaadata. „Kui andmetes on vigu, tuleks kohalikku omavalitsust teavitada, sest siis jõutakse parandused andmetesse sisse viia juba enne maamaksu teadete trükkimist,“ selgitas Liivamägi.Liivamägi sõnul tuleb vigu andmetes ikka ette ning kui inimesed endi kohta kehtivaid andmeid üle ei kontrolli, tuleb viga välja alles pärast esmase maksuteate väljastamist, mis aga tähendab lisatööd ametile ning närvikulu kliendile. Ühtlasi kutsub maksu- ja tolliamet kõiki inimesi üle kontrollima või teatama ametile oma e-posti aadressi ning eelistama elektroonilist asjaajamist.Kuni 64 eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse ühekorraga 31.

märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1.

oktoobriks. Lisainfot maamaksu kohta leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt: http://www.emta.ee/index.php?id=1115MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35095&tpl=1026