Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

MTA keskendub maksu- ja tollikuritegude puhul võitlusele grupiviisilise tegevusega

MTA keskendub maksu- ja tollikuritegude puhul võitlusele grupiviisilise tegevusega

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti (MTA) uurimisosakond alustas 2012. aasta I poolaastal 267 kriminaalmenetlust. Kõige rohkem ehk 177 menetlust alustati aktsiisikaupade, salakaubaveo ja ebaseadusliku käitlemise kohta. Narkokuritegude osas alustati 59 kriminaalmenetlust, suure kahjuga maksupettuste osas aga 13 menetlust.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul on võrreldes eelmise aastaga prokuratuuri edastatud kriminaalasjades tuvastatud rohkem grupiviisilist tegevust ning kuriteoga seotud isikuid. „Ühiskonna turvalisuse ja majanduse ausa konkurentsi tagamiseks on väga oluline tabada maksupettuste tegelikud korraldajad ja salakaubaveo puhul kogu organisaatorite võrgustik. Sellest tulenevalt pöörame maksu- ja tollikuritegude menetlemisel suuremat tähelepanu just grupiviisilise tegevuse tõkestamisele,“ sõnas Kuus.Kriminaalmenetluste käigus avastati I poolaastal kokku 8,7 miljonit sigaretti. Sellest suurim kogus, mille moodustasid 8,5 miljonit võltsitud Marlboro ja LM sigaretti, leiti märtsis Hiinast saabunud konteinerist. Lisaks pidasid uurimisosakonna töötajad kinni 710 liitrit piiritust, mis leiti Ida-Virumaal tegutsenud grupi kasutuses olnud hoonete läbiotsimisel.Loe edasi pressiteatest MTA kodulehel.