Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

MTA jätkab võitlust ebaseadusliku kütuseäriga piiril

MTA jätkab võitlust ebaseadusliku kütuseäriga piiril

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet (MTA) on võitluses ebaseadusliku kütuseveoga järginud kehtivat seadust ning jätkab ärilisel eesmärgil kütust vedavate isikute takistamist seaduse alusel ka edaspidi. Selleks on ametil täna olemas kõik vahendid ja õiguslikud alused.

MTA hinnangul ei ole õiguskantsler kahtluse alla seadnud ameti õigust takistada ebaseaduslikku kütusevedu ning ärilisel eesmärgil sissetoodud kütust maksustada. Seadus kehtib, kuni seda ei ole kehtetuks tunnistatud ega muudetud ning MTA on seaduse rakendaja. Amet lähtub jätkuvalt kütuseveo takistamisel riskianalüüsist, keskendudes tihedalt piiri ületavate suure paagiga sõidukite kontrollile.Alates käesoleva aasta juunist, mil kütusekontrolli tõhustati, on MTA ametnikud kontrollinud ligikaudu 1% kõigist piiri ületanud sõidukitest.

Kontrollidel lähtutakse iga kord konkreetsest riskihinnangust, mille üheks kriteeriumiks on piiriületuse sagedus. Piirijärjekordi põhjustasid tuhatkond sõidukit, mis ületasid piiri praktiliselt iga päev. Kontrolli tulemusel on septembris piirijärjekorrad vähenenud juuniga võrreldes Narvas 80 tundi, Luhamaal 8 tundi ja Koidulas 2 tundi. Praegusel hetkel on kõigis piiripunktides järjekorrad praktiliselt kadunud.Maksu- ja tolliamet jätkab oma seadusega pandud ülesannete täitmist, järgides hea halduse tava.

Sellest tulenevalt ei muutu ebaseadusliku kütuseveo takistamine piiril. MTA kontrollib kõiki kütusevedajaid, kelle tegevus viitab ärilisel eesmärgil kütuse sissetoomisele ja tagab maksude laekumise piiril.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=32574&tpl=1026Vt ka Õiguskantsleri Kantselei pressiteadet: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=5064