Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

MTA ja tubakatootjad sõlmisid koostöökokkuleppe

MTA ja tubakatootjad sõlmisid koostöökokkuleppe

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet ning Eesti Tubakatootjate Assotsiatsioon sõlmisid kokkuleppe tegemaks koostööd inimeste teavitamisel salasigarettidega kaasnevatest ohtudest.

Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu sõnul on amet seadnud ka käesoleval aastal eesmärgiks vähendada otsustavalt sigarettide salaturu osakaalu ja sellest tulenevat aktsiisikadu riigieelarves. „Eesmärgini jõudmiseks oleme võtnud erilise tähelepanu alla salasigarettide müüjate otsimise ja karistamise, kuid sama oluline on muuta ka tarbija käitumist,“ rääkis Koidu.Sõlmitud kokkuleppega võtsid tubakatootjad endale kohustuse toetada rahaliselt ameti poolt korraldatavaid sotsiaalkampaaniaid, mille kaudu maksu- ja tolliamet teavitab avalikkust salakaubana Eestisse toodud sigarettide ostmisega kaasnevatest ohtudest.“Tootjate jõu ja nõuga osalemine salaturu vastases võitluses on meie jaoks hädavajalik. Illegaalsel turuplatsil ei küsi keegi suitsetaja vanust, seal ei teostata järelevalvet jaemüüja tegevuse üle ega kontrolli keegi toodete kvaliteeti. Meie kõigi huvides on, et täiskasvanud tarbijad saaksid toodet osta legaalsetest ostukohtadest,” kommenteeris koostöölepet Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni juhatuse esinaine Aili Herkel.Koidu sõnul näitab eelmistel aastatel saadud kogemus, et tarbija on tegelikult valmis salasigarettidest loobuma ning ostma legaalseid sigarette, kui ta mõistab, et salasigarettide ostmine toetab kurjategijaid ja kuritegevust. „Tavatarbija ei tea, et salasigarettide müük on reeglina organiseeritud kurjategijate poolt, ning et selle varjus turustatakse tihtipeale ka salaalkoholi ja narkootikume. Salasigarettide müüjate kaudu jõuavad sigaretid pahatihti ka alaealisteni,“ selgitas Koidu.Salasigarettide turu taga peituva kuritegeliku keti tarbijate teadvusesse toomiseks plaanib maksu- ja tolliamet ka käesoleval aastal korraldada sotsiaalkampaaniad, et tõsta tarbijate teadlikkust ning vähendada nõudlust salasigarettide järele.Eelmisel aastal alustas amet kampaaniaga „Ostad salasigarette, toetad kuritegevust“, mis tõi väärtuslikku tagasisidet nii salakauba kohta laekunud vihjete näol kui ka koostöökogemust erinevate partneritega. „Mitmed ettevõtjad, kohalikud omavalitsused ja erialaliidud on valmis andma oma panuse. Näiteks võimaldatakse kasutada reklaampindu ja lubatakse mitte aktsepteerida salakauba müüki oma asutuse töökollektiivis,“ rääkis Koidu.