Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

MTA ja PRIA teevad koostööd maksulaekumise tagamiseks

MTA ja PRIA teevad koostööd maksulaekumise tagamiseks

Rubriik: MTA

Maksuvõlgade tasumise tagamiseks teevad Maksu- ja Tolliamet (MTA) ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) koostööd, mille raames kohustab maksuhaldur PRIA-t tegema kinnipidamisi 2009. a pindalatoetuste väljamaksetest ning kandma kinnipeetud summa nõuete ulatuses üle MTA-le.

Kokku maksab PRIA tänavu ühtse pindalatoetusena välja 949 miljonit krooni ning pindalatoetuste lisamaksetena veel 115 miljonit krooni. Maksuvõla summa peetakse kinni kokku 148 toetusesaajal, kokku ligi 32 miljonit krooni. Võlg tasaarveldatakse nimetatud toetustega nendel isikutel ja ettevõtetel, kel pole kehtivat ajatamisgraafikut või kelle graafik on tühistatud ning võlg on sissenõutav.Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Dmitri Jegorov ütles, et tegemist on ühe tavalise osaga ameti maksuvõlgade sissenõudmise töös.

„Seadused võimaldavad selliste meetmete kasutamist, kuid samas loodan, et tulevikus jääb olukordi, kus maksuvõlgnik saab riigilt või riigi kaudu toetusi, kindlasti vähemaks,” lisas Jegorov. Maksu- ja Tolliamet on sel aastal maksumaksja rahalisi õigusi arestinud 57 500 korral (sh pangakontode, töötasude jm arestid).Rahaliste kohustuste sundtäitmist reguleerib maksukorralduse seadus, millest tulenevalt on maksuhaldur kohustatud sisse nõudma maksukohustuslase tasumata maksuvõla ja muud seadusest tulenevad rahalised kohustused. Maksuhalduril on õigus pöörata sissenõue maksuvõlglase rahalistele nõuetele.Andmeid 2009. aasta määratud pindalatoetuste kohta saab vaadata PRIA kodulehel internetis aadressil www.pria.ee/pindalatoetuste-saajad-2009.

Elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel saab vaadata ka toetussummadega tehtavaid arveldusi, sh MTA nõuetega seotud arveldusi ning määratud maksete väljamaksekuupäevi.Neile klientidele, kelle toetustelt on tehtud mahaarvamisi, saadab PRIA ka arveldusi kirjeldava makseteatise.Küsimuste korral helistage MTA infotelefonile 676 1000 (juriidilised isikud), 676 1500 (füüsilised isikud) või saatke e-kiri aadressil volainfo@emta.ee.Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=26651&tpl=1026