MTA ja Õliühing: Kütuseturg vajab jätkuvat järelevalvet

MTA ja Õliühing: Kütuseturg vajab jätkuvat järelevalvet

Rubriik: MTA

Täna toimunud kohtumisel arutasid maksu- ja tolliameti ning Eesti Õliühingu esindajad eelmisel aastal kütusemüügile kehtima hakanud tagatiste süsteemi mõju ja rääkisid järgmistest sammudest kütusesektori edasiseks korrastamiseks.Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe sõnul on 2011. aasta aprillis kütusemüügile kehtima hakanud tagatiste süsteem aidanud turu kontrollimehhanismi oluliselt tõhustada.

„Kõige kõnekamaks näiteks süsteemi tõhususest on asjaolu, et eelmise aasta juunist käesoleva aasta mai lõpuni on vedelkütuse müüjad deklareerinud 91,6 miljonit eurot enam käibemaksu kui sama perioodi jooksul aasta varem. Suureks probleemiks olid kütusesektoris ka riiulifirmad, kus on toimunud oluline edasiminek – kui enne tegutses kütuseturul ca 400 firmat, siis tänaseks on neid 190. Lisaks tagatiste süsteemile kasutame aga muidki kontrollimehhanisme – näiteks teeme osade ettevõtete puhul muuhulgas kontrolle ka reaalajas,“ selgitas Veermäe. Veermäe tõdes samas, et pettuseid toime panevad isikud pole kütusesektorist kuskile kadunud, mida näitab ka asjaolu, et MTA kontrollib hetkel tervelt 40 kütuseettevõtet. „Tänasel nõupidamisel arutasimegi õliühinguga eraldi seda, mis võiksid olla edasised sammud kütuseturu korrastamisel. Eraldi arutasime, kuidas tuvastada koostöös paremini illegaalseid kütuse müügikohti.“Eesti Õliühingu juhatuse esimees Toomas Saks rõhutas, et aus konkurents kütuseturul on kõigi turuosaliste huvides ja õliühing kavatseb selles osas maksu- ja tolliametiga tihedat koostööd teha.„Kuna käibemaksuga petjad on turult praktiliselt kadunud, on kütuseturg muutunud palju läbipaistvamaks ja konkurents ausamaks. Ent vaatamata sellele, et paljud ettevõtted on hakanud oma igapäevases tegevuses legaalset kütust kasutama ja sellega ettevõtlusele ning ausale konkurentsile kaasa aidanud, on meile teadaolevalt endiselt firmasid, kes ebaseaduslikult hangitud kütust kasutavad. Selle probleemiga tuleb kindlasti tegelda,“ sõnas Saks.2011. aasta aprillis jõustunud seadusemuudatusega rakendati kütusesektori ettevõtetele tagatise regulatsioon, millega piirati oluliselt pettuste võimalusi sektoris. 2012. aasta aprillis jõustunud seadusemuudatus lahendas omatarbeks ostetud kütuse probleemi. Eelnevalt ei olnud aktsiisilaost omatarbeks kütuse ostmisel nõutav tagatise esitamine. Seda olukorda kasutasid petturid ära selliselt, et omatarbena aktsiisilaos saadud kütus realiseeriti ning jäeti tasumata käibemaks.