MTA ja AMTEL alustavad koostööd autoturu korrastamisel

MTA ja AMTEL alustavad koostööd autoturu korrastamisel

Rubriik: MTA

Eelmisel nädalal kohtusid Maksu- ja Tolliameti (MTA) ning Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTELi) esindajad. Kohtumisel räägiti autokaubanduse eripäradest, valdkonna ettevõtete maksukuulekusest ning arutati osapoolte edasise koostöö võimalusi.

AMTEL tutvustas alal tegutsevate ettevõtete keskmisi statistilisi näitajaid oma liikmete näitel. AMTEL on koondamas autonduse eri tahkudega tegelevaid ettevõtteid – uute autode maaletoojaid, edasimüüjaid ja teenindusi, iseseisvaid kere- ja värvitöökodasid ning kasutatud autode müügifirmasid. AMTEL andis MTAle ülevaate levinumatest maksupettuste skeemidest sektoris ja tõi välja deklareerimata tööjõu kasutamisele ja ümbrikupalga maksmisele viitavaid asjaolusid – firmas on müügis oluliselt rohkem autosid, kui palgal olev müüja suudab teenindada, sektori keskmisest kordades väiksem tööjõukulu jms. AMTEL tutvustas ka kombineeritud skeeme – lisaks maksupettusele on võltsitud auto odomeetrinäitu ja tarbija eest varjatakse tehnilisi puudusi. Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik selgitab: “AMTELi andmetel on levinud käibemaksupettused Lääne-Euroopast toodavate kasutatud sõidukite puhul ning sellele viitavad ka juhtumid, kus Eestis müüakse autot odavamalt, kui sama auto turuhind on Saksamaal. Lisaks viitavad AMTELi hinnangul deklareerimata tööjõu ja ümbrikupalga maksmisele asjaolud, kus autode müüjaid on 50 kasutatud sõiduauto kohta vähem kui 2 ning palgatase on Tallinnas alla 600 euro.”MTA tutvustas AMTELile sektori maksukuulekuse tõstmiseks tehtud seniseid tegevusi ning lisaks ka töös olevaid seadusettepanekuid, mis aitavad tulevikus võidelda maksupettustega oluliselt efektiivsemalt. MTA kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik: “Erialaliitudega kohtumiste eesmärgiks on maksukuulekuse tõstmine koostöös erasektoriga. Äärmiselt positiivne oli tõdeda, et turul levivatest pettustest julgetakse ja soovitakse rääkida.”AMTEL tegevjuht Arno Sillat: “Autokaubanduses on viimasel ajal välja kujunenud üks väärharu, kus maksudistsipliin on olematu ja lokkab pettus – siin on palju üksiküritajaid, aga ka ettevõtteid. Hea äri on selline, kus on rahul kõik osapooled. Autokaubanduses on end ilmutanud tegelased, kelle äri käib teiste arvelt – nii kaotavad petetud kliendid ja riik ehk meie kõik”.MTA ja AMTEL leppisid ühtlasi kokku, et sellised kohtumised hakkavad edaspidi toimuma regulaarselt. Järgmine arutelu, kus antakse ülevaade vahepeal toimunud valdkonna korrastamise tegevustest ning seatakse järgmised koostöö eesmärgid, leiab aset juba sügisel.Uudis maksuameti kodulehel.