Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

MTA hakkab kontrollima kütusemüüjaid, kel pole registreeringut MTR-is

MTA hakkab kontrollima kütusemüüjaid, kel pole registreeringut MTR-is

Rubriik: MTA

Maksuhaldur annab teada, et majandustegevuse registri (MTR) kütuse müügi kõik varem olemas olnud registreeringud on praeguseks kaotanud kehtivuse.

Alates tänasest, 1. juunist kantakse majandustegevuse registrisse vaid isikud, kes on esitanud maksuhaldurile registreerimistaotluse oma tegevuse jätkamiseks kütuse müügi valdkonnas ja kellele on maksuhaldur väljastanud otsuse tagatise esitamiseks ning see otsus on täidetud.Maikuu lõpu seisuga on registreerimise taotlusi esitanud kokku 218 ettevõtjat. Kütusetagatise otsuse on maksuhaldur välja andnud 176-le. Tagatise on omakorda esitanud kokku 124 taotlejat, neist 85 ettevõtjat esitas reaalse tagatise ja 39 puhul oli tegu 0-ga otsusega.Meeldetuletuseks, et märtsis oli kütuseturul tegutsejaid registrites kirjas kokku 371. Alates 1. juunist saab samas valdkonnas reaalselt jätkata üksnes 133 ettevõtjat (sh 9 lennukikütuse või vedelgaasi müüjat).MTA juhib tähelepanu, et kütuse soetamine isikutelt, kellel ei ole MTR-is kütuse müügi registreeringut, on keelatud, nagu on ilma registreeringuta isikutel keelatud ka kütust müüa.Maksuhaldur hakkab tänasest kontrollima neid kütusemüüjaid, kellel vastavat registreeringut pole. MTA võib vedelkütuse seaduse § 15 lg 7 punkti 3 järgi teha registreeringu kustutamise otsuse juhul, kui kütuse müüja ei kontrolli kütuse soetamisel temale kütust müünud isiku registreeringut.Registreeringu andmeid ja kehtivust saab kontrollida aadressilt http://mtr.mkm.eeTäiendavat infot kütuse käitlemise ja MTR-i registreeringute kohta leiab http://www.emta.ee/index.php?id=29769. Nimetatud aadressil on ka isikute kontaktandmed, kelle poole küsimuste tekkimisel pöörduda.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=30239&tpl=1026