Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

MTA avalikustas tasutud maksude koondsummad

MTA avalikustas tasutud maksude koondsummad

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet avalikustas oma veebilehel esmakordselt maksukohustuslaste tasutud maksude koondsummad. Maksusumma avalikustamise eesmärk on tõsta esile ettevõtjate panust riigi tuludesse ning tunnustada maksukuulekat käitumist.

Maksu- ja tolliameti peadirektori Marek Helmi sõnul aitab tasutud maksusummade avalikustamine soodustada võrdset konkurentsikeskkonda ning võimaldab inimestel väärtustada ettevõtjaid, kelle tasutud maksudest on riigil võimalik inimestele avalikke teenuseid pakkuda. „Hea, et taas on ettevõtjad kaubandus-tööstuskoja kaudu näidanud initsiatiivi, tehes ise ettepaneku maksusummade avalikustamiseks,“ märkis Helm.Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor, Mait Paltsi sõnul on ettevõtlusorganisatsioonide eesmärkideks olnud alati aidata kaasa sellele, et keskkond, milles tegutseme, oleks aus ja avatud, et konkurentsitingimused oleksid võrdsed, et ettevõtjaks, tööandjaks olemist väärtustataks rohkem, et ettevõtjaks olla oleks auasi ning avalikkus mõistaks rohkem ka ettevõtjate panust.„Kindlasti tekitab riigile tasutud maksude avalikustamine esmakordselt sellisel moel küsimusi ja diskussioone, kuigi eks varemgi on sama info olnud põhimõtteliselt ju kättesaadav majandusaasta aruannetest. Loodame, et avaldatud numbrid aitavad rohkem mõista ettevõtjate panust ühiskonnas, millest maksukohustuse täitmine ja lisandväärtuse loomine on vaid üks väikene, kuid siiski oluline osa ning kokkuvõttes aitab suurem avatus alati kaasa ka ausama konkurentsi tagamisele,“ lisas Palts.Maksu- ja tolliamet avaldab alates oktoobrist oma veebilehel maksukohustuslaste (v.a füüsiliste isikute) tasutud riiklike maksude koondsumma ja eraldi tööjõumaksude, kogumispensioni maksete ning töötuskindlustusmaksete koondsummad.Tasutud summad avalikustatakse igale kvartalile järgneva kuu 10-ndaks kuupäevaks. Koondsummad avalikustatakse esimese kvartali, esimese poolaasta, üheksa kuu ja aasta seisuga. Esmakordselt avalikustatavad andmed hõlmavad erandina kahe kuu (augusti ja septembri) andmeid.Kui tasutud riiklike maksude summa on null, siis võib lisaks maksude mittetasumisele põhjuseks olla, et tegemist on eksportiva ettevõttega, ettevõttel on selles perioodis soetus suurem kui müük või isik kuulub käibemaksugruppi, kus grupi esindusisik deklareerib ka teiste grupi ettevõte käibe ja tasub käibemaksu. Tolliagentuuride tasutud maksusummad võivad sisaldada ka nende klientide maksukohustust. Tasutud aktsiisisummad kajastuvad selle isiku maksuarvestuses, kes kauba tarbimisse deklareerib.Riigiasutuste puhul on tööjõumaksude ja maksete summa suurem kui riiklike maksude koondsumma, sest viimasesse ei ole arvestatud töötuskindlustusmakset ja kogumispensioni makset. Sotsiaalkindlustusameti poolt tasutud maksudes sisalduvad lisaks tema enda maksukohustustele ka summad, mis tasutakse riigi poolt kindlustatud isikute eest, näiteks vanemahüvitise saajad, samuti pensionitelt kinnipeetud tulumaks.Tasutud maksude andmed – http://www.emta.ee/index.php?id=35927 MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35937&tpl=1026