Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

MTA andmetel oli III kvartali keskmine väljamakse 10 421 krooni kuus

MTA andmetel oli III kvartali keskmine väljamakse 10 421 krooni kuus

Rubriik: MTA

Kolmanda kvartali jooksul töötajatele tehtud väljamaksete summa oli kokku üle 16 miljardi (16 394 199 173) krooni ja seda maksti 524 383 inimesele. Keskmine brutoväljamakse töötaja kohta oli seega 10 421 krooni kuus.

Tänavu II kvartali jooksul oli töötajatele tehtud väljamaksete summa kokku üle 18 miljardi krooni ja seda maksti 511 088 inimesele. Keskmine brutoväljamakse töötaja kohta oli kuus 11 764 krooni.III kvartali mediaanväljamakse oli 8068 krooni kuus. See tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt. II kvartali mediaanväljamakse oli võrdlusena 9301 krooni.Võrrelduna eelmise aasta III kvartaliga on keskmine väljamakse töötaja kohta pisut kasvanud. Toona oli see 10 350 krooni kuus. Mullu III kvartalis tehti väljamakseid kokku 538 287 isikule ja väljamaksete summa oli kokku üle 16,7 miljardi krooni. Mediaanväljamakse oli eelmise aasta III kvartalis 8022 krooni kuus.Maksu- ja Tolliameti kvartaalsete väljamaksete statistikas sisalduvad palk ja muud tulumaksuga maksustatavad tulud, mida tööandjad deklareerivad tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodiga 01. Siia hulka ei kuulu koondamishüvitised.Oluline on tähele panna, et Statistikaameti (SA) ja MTA andmed ei ole võrreldavad. Kolm peamist erinevust metoodikate vahel on järgmised:1. Tasuliigid – SA avaldab keskmist palka, mis sisaldab järgmisi tasuliike: aja- ja tükitöö tasu, puhkusetasu, mitterahaline ehk loonustasu, ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud. MTA ei avalda keskmist palka, vaid isiku kohta tehtud erinevaid väljamakseid, mis on seotud töösuhtega. 2. Ajaline nihe – SA andmed on tekkepõhised, MTA andmed kassapõhised. Näiteks augustis teenitud palk läheb SA arvestuse kohaselt augusti arvestusse, ent MTA arvestuses septembrisse, mil see välja makstakse. Samuti juhul, kui töötajale makstakse välja korraga kahe kuu palk (või palk ja puhkuseraha), kajastub see SA palgastatistikas tekkepõhisuse tõttu õigesti, kuid MTA andmete järgi sai töötaja kätte tavapärasest 2 korda suurema väljamakse. 3. Töötajate arv – osalise ja täistööajaga töötajate palga võrdlemiseks taandab SA töötajate arvu täistööajale. Täistööajale taandatud töötajate keskmine arv arvutatakse: täistööajaga töötajate arv + osalise tööajaga töötajate arv, arvestatud proportsionaalselt töötatud ajaga (nt kaks poole koormusega töötajat arvestatakse ühena). Brutokuupalkade kogusumma jagatakse täistööajale taandatud töötajate keskmise arvuga. MTA võtab arvesse kõik isikud, kellele on tehtud väljamaksed, sõltumata kas väljamakse on inimesele tehtud täistööaja või osalise tööaja eest. MTA andmetes on töötajate arv kasvav, st iga tööturul käinu on arvel, sõltumata tööturul veedetud ajast (nt kas 1 kuu või 12 kuud). Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 (väljamaksed koodiga 01), deklareeritud väljamaksete kogusumma jagab MTA inimeste arvuga, kellele väljamakseid on tehtud.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=28710&tpl=1026