Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

MTA andmetel maksti 2008. aastal töösuhte lõpetamise hüvitisi 18 500 inimesele

MTA andmetel maksti 2008. aastal töösuhte lõpetamise hüvitisi 18 500 inimesele

Rubriik: MTA

Vastavalt tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD) andmetele deklareeriti 2008. aasta detsembris töö- või teenistussuhte lõpetamisel makstavaid hüvitisi kokku 113,5 miljonit krooni. Selliseid väljamakseid tehti Maksu- ja Tolliameti andmetel 3155 töötajale, keskmiseks väljamakseks kujunes seega 36 000 krooni.

Kui 2007. aasta kohta deklareeriti töösuhte lõpetamise hüvitisi kokku ligi 12 tuhandele inimesele, siis 2008. aastal oli see number poolteist korda suurem (kokku 18,5 tuhat inimest). Keskmiseks hüvitise summaks oli 2007. aastal 19 000 krooni, möödunud aastal tõusis see 28 600 kroonini. Keskmiselt maksis 2007. aastal töö- või teenistussuhte lõpetamisega seotud hüvitisi 300 tööandjat kuus. Möödunud aasta I poolaastal tõusis tööandjate keskmine arv 360ni ning II poolaastal oli selliseid tööandjaid keskmiselt üle 500 kuus, kusjuures detsembris oli neid 764. Viimase kuue kuu andmed on järgnevad: Kuu Väljamaksjaid Hüvitiste kogusumma Väljamakse saajaid Juuli 374 39 001 430 1699 August 403 31 234 76 1211 September 495 50 217 608 1428 Oktoober 495 52 292 723 1614 November 514 59 441 606 1669 Detsember 764 113 531 613 3155 Maksuhaldur soovib taas juhtida tööandjate tähelepanu, et eelnimetatud hüvitisi ei deklareeritaks koos palgaga, sest neid maksustatakse palga väljamaksetest veidi erinevalt. TSD lisas 1 või 2 näidatakse neid teiste väljamakseliigi koodidega. Korrektne väljamaksete deklareerimine tagab korrektse maksuarvestuse ning annab Maksu- ja Tolliametile võimaluse teha õigeid kokkuvõtteid deklareeritud andmetest. Loe erisustest pikemalt MTA kodulehelt: http://www.emta.ee/?id=24815&tpl=1026. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=25164&tpl=1026