Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

MTA alustab füüsiliste isikute 2012. aasta tuludeklaratsioonide järelkontrolli

MTA alustab füüsiliste isikute 2012. aasta tuludeklaratsioonide järelkontrolli

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet võtab lähiajal ühendust nende 7671 maksumaksjaga, kes ei ole veel oma 2012. aasta tuludeklaratsiooni esitanud või on oma tuludeklaratsioonis jätnud mingid tulud deklareerimata.

7671 inimesest ei ole 2750 oma tuludeklaratsiooni veel esitanud, kuigi maksu- ja tolliameti andmetel on neil see kohustus. Maksu- ja tolliamet selgitab välja, kas neil inimestel on kohustus tasuda täiendavat tulumaksu. Tulumaksu tasumise kohustus tekib näiteks juhul, kui inimene on välja üürinud oma korteri, müünud kasvava metsa raieõigust või metsa, saanud tulusid välismaalt vms.Ühendust võetakse ka 4921 inimesega, kellel on küll tuludeklaratsioon esitanud, kuid andmete analüüsimisel selgus, et nad ei ole deklareerinud kõiki oma tulusid. Ka siin on välja jäänud peamiselt välistulud, metsamaterjali müük, korteri väljaüürimine või kinnisvara müük.Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde nentis, et võrreldes eelmise aastaga on inimeste arv, kellega amet ühendust võtab, kasvanud 3062 isiku võrra.„Selle põhjuseks on peaasjalikult parem infovahetus välisriikide maksuhalduritega. Kui aasta tagasi oli infot 2447 isiku kohta, kes ei olnud oma välistulusid deklareerinud, siis tänavu on neid isikuid 4041. Seega paneme veel kord südamele kõigile, kes välismaal mingit tulu teenivad, see alati seadusekohaselt ka deklareerida ja ettenähtud maksud tasuda,” sõnas Udde.Järelkontroll ei tähenda alati seda, et juurde määratakse täiendavat tulumaksu. Kontroll võib tähendada ka seda, et maksu- ja tolliametil tuleb tulumaksu tagastada. Nimelt on maksumaksjal lisaks kohustusele deklareerida kõik oma tulud ka õigus kasutada maksusoodustust – näiteks eluasemelaenu intressidelt, koolituskuludelt, annetustelt jne. Lõplik juurdemaksmisele või tagastamisele kuuluv summa saadakse tulude ja kulude kogumis.Juhul, kui juurde määratud tulumaksu kohene tasumine ei ole võimalik, on isikul õigus taotleda tekkinud maksuvõla tasumise ajatamist. Mugavalt saab taotluse esitada e-keskkonnas juhul, kui maksuvõlg koos intressidega jääb vahemikku 50-600 eurot ja soovitud ajatamise periood on kuni 6 kuud. Maksuvõla tasumise ajatamine tähendab maksuvõla (sh intressivõla) tasumist igakuiste maksetena kinnitatud maksegraafiku alusel.2011. aasta tuludeklaratsioonide järelkontrollidega määrati täiendavalt tasumisele 1,4 miljonit eurot tulumaksu. 2012. aasta eest esitati maksu- ja tolliametile üle 565 000 tuludeklaratsiooni, mille alusel kuulus tagastamisele 97,5 miljonit eurot tulumaksu, juurde määrati üle 21 miljoni euro tulumaksu.Lisainfot saab maksu- ja tolliameti füüsiliste isikute maksustamise infotelefonil 880 0811.Uudis MTA kodulehel.