Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja usulistel ühendustel tuleb 1. juuliks esitada tulude kasutamise aruanne

Mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja usulistel ühendustel tuleb 1. juuliks esitada tulude kasutamise aruanne

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevad ühingud peavad 1. juuliks esitama maksuhaldurile 2012. aasta kohta deklaratsiooni vormi INF 9.

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioonis INF 9 kajastatakse kõik ühingu saadud tulud, samuti nende tulude kasutamine. Vorm INF 9 tuleb esitada ka juhul, kui kingitusi ja annetusi ning muid tulusid ei saadud.MTA maksukorralduse talituse juhataja Monika Jõesaar juhib jätkuvalt tähelepanu, et alates 2011. aastast muutusid vormil INF 9 kajastamisele kuuluvad andmed ja laienes vormi esitajate ring. „Vormi INF 9 peavad esitama ka usulised ühendused (kirik, kogudus, koguduste liit, klooster), olenemata sellest, kas tulusid või kulusid on olnud,“ märkis Jõesaar.Kui mittetulundusühing, sihtasutus või usuline ühendus on korduvalt jätnud õigeks tähtajaks esitamata aruandeid või deklaratsioone, siis on MTAl õigus teha hoiatus puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui hoiatuses märgitud tähtajaks puuduseid ei kõrvaldata, teeb maksuhaldur ettepaneku Vabariigi Valitsusele mittetulundusühingu, sihtasutuse või usulise ühenduse tulumaksusoodustusega nimekirjast kustutamiseks. Kui deklaratsiooni vormi INF 9 esitamisel selgub, et mittetulundusühing, sihtasutus või usuline ühendus ei vasta nimekirjas olemise nõuetele, võib maksuhaldur samuti alustada nimekirjast kustutamist.Sel aastal on maksuhaldur teinud hoiatuse 27 mittetulundusühingule, sihtasutusele või usulisele ühendusele, millel on vorm INF 9 esitamata 2010. ja 2011. aasta kohta. Amet palub tulumaksusoodustusega nimekirja kuulujatel üle vaadata ka eelnevate aastate aruandluskohustuse (vorm INF 4, INF 9, majandusaasta aruanne jne).Vormi INF 9 on võimalik esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal. Nõuded nimekirjas püsimiseks ja info INF 9 täitmise kohta leiab MTA koduleheküljelt www.emta.ee ärikliendi jaotusest rubriigist „Mittetulundusühingule”.Uudis MTA kodulehel.