Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksutulude laekumisega võib rahule jääda

Maksutulude laekumisega võib rahule jääda

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet kogus 2009. aastal riigikassasse maksutulusid 63,4 miljardit krooni, kohalikele omavalitsustele eraldati tulumaksu 9,9 miljardit. Täiendavalt koguti töötuskindlustusmakseid 1,6 miljardit ning kogumispensionimakseid 588,6 miljonit krooni.

Maksuhaldur hoidis 2009. aasta jooksul tollikontrolli tegevusega kokku ära ligi 149 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile. Maksukontrolli tulemusena tuvastati deklareerimata ja tasutama makse 877 miljonit krooni.Kriminaalmenetluste kaudu hoiti ära 8,2 miljoni krooni suurese kahju tekkimine riigile ning tuvastati tasumata makse summas 173,5 miljonit krooni. Prokuratuuri saadeti kokku 266 kriminaalasja, milles on arestitud 73 miljoni krooni väärtuses kuritegevuses kahtlustatavatele isikutele kuuluvat vara.Maksuhalduri teeninduskohtasid külastas aasta jooksul üle 382 tuhande kliendi, kõnekeskusesse helistati ligi 164 tuhandel korral. Maksumaksjate teavitamiseks hilinemisega esitatud või esitamata deklaratsioonidest, maksuvõlgadest, lähenevatest maksutähtaegadest ja paljust muust saadeti aasta jooksul välja üle 830 tuhande teavitava e-kirja ning 4563 SMSi.Maksuvõlg kasvas 2009. aastal võrreldes eelmise aastaga põhimaksu osas ligi 42 protsenti, 1,77 miljardi krooni võrra. Kui aasta alguses oli võla kasv väga kiire, siis novembris ja detsembris see pidurdus. MTA maksuvõlgade sissenõudmise tulemusena on peale võlanõude esitamist aasta jooksul laekunud 1,72 miljardit krooni.Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav ütles, et eelmisel aastal tuli teha kiireid otsuseid, et toetada raskustes ettevõtjaid ja samal ajal ära hoida maksudest hoidumise kasv.Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=27166&tpl=1026