Maksutõus tabab vaeseid valusamalt

Maksutõus tabab vaeseid valusamalt

Rubriik: Postimees

Andres Võrk, PRAXISe analüütik, kirjutab Postimehe arvamusküljel, et uuest aastast ootab tarbijat ees mitmete kaupade ja teenuste käibemaksu tõus, millega loodetakse täita üha sügavamaks muutuvat eelarveauku. Plaanis on täielikult või osaliselt ära kaotada senine soodusmäär ravimitele, raamatutele, perioodikale, majutusele ja kultuuriüritustele.

Maksude kehtestamisel ja muutmisel on mitmeid eesmärke. Esmalt tuleb muidugi jälgida, et maksud aitaksid kaasa eelarve stabiliseerimisele ning majanduskasvu soodustamisele. Samuti peab maksude administreerimine olema lihtne. Maksustamist kasutatakse veel selleks, et tõsta nende toodete hindu, mis on ühiskonnale või looduskeskkonnale kahjulikud. Kuid üks väga tähtis aspekt on seegi, et maksukoormus peab jaotuma õiglaselt erinevate ühiskonnarühmade vahel. Enamasti mõeldakse arenenud riikides selle all seda, et jõukamad maksavad maksudeks oma tuludest suhteliselt suurema osa kui vaesed. Praegu valitsuse plaanitavatest muudatustest on vaesema elanikkonna vastu kõige enam suunatud ravimite käibemaksutõus, sest väiksema sissetulekuga inimeste eelarvest moodustavad need kulutused suhteliselt suurema osa. Kahjuks on ka nii, et vaesemad inimesed on sagedamini haigemad, mistõttu ravimite käibemaksutõus tabab neid topeltvalusalt. Lisaks sellele kulutavad nad ka suhteliselt enam oma sissetulekust perioodika tellimisele ja ostmisele. Jõukamad inimesed seevastu kulutavad oluliselt enam majutusteenustele, kultuuriüritustele ja raamatutele. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/?id=54616