Maksuotsuse motiveerimisest

Maksuotsuse motiveerimisest

Rubriik: Muud

Advokaat Monika Nõlv kirjutab rmp.ee portaalis, et Riigikohtu halduskolleegium rõhutas 20. oktoobri 2011. a otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-54-11 veelkord maksuotsuses tahtluse motiveerimise kohustust ning kohtumenetluses haldusakti motiveerimise lubamatust.

Loe edasi: http://www.rmp.ee/blogid/hansaLawOffices/12375