Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksukoormust tõstsid kaudsed maksud

Maksukoormust tõstsid kaudsed maksud

Rubriik: Muud

Eesti maksukoormus oli 2009. aastal 36% sisemajanduse koguproduktist (SKP), teatab Statistikaamet. Maksukoormus tõusis varasema aastaga võrreldes 4 protsendipunkti peamiselt aktsiiside tõusu tõttu.

Valitsemissektori maksude ja sotsiaalmaksete tulud vähenesid 2009.

aastal varasema aastaga võrreldes 3 miljardi krooni võrra, tuues riigile sisse 77,4 miljardit krooni. Kui alates 2000. aastast püsis maksukoormus vahemikus 30–32%, siis 2009. aastal tõusis see 36%-ni.

Euroopa Liidu keskmine maksukoormus on 1990. aastate algusest püsinud 40–41% piirimail. Valitsemissektorile laekunud kaudsete maksude osatähtsus maksutuludes tõusis 42%-ni, tuues riigile sisse 32 miljardit krooni. Kaudsetest maksudest suurima osa moodustavad käibemaks ja aktsiisid.

Kaudsete maksude osatähtsus SKP-st on viimase kümne aasta jooksul püsinud stabiilselt 12–13% piires, kuid mullu tõusis see 15%-ni. Samas mängib olulist rolli asjaolu, et ka seni pikaajaliselt tõusutrendi näidanud SKP langes mullu varasema aastaga võrreldes jooksevhindades 14,6%. SKP märkimisväärne langus tõstab maksude osatähtsust SKP-s. Otseste maksudena (tulu- ja omandimaksud) kogus riik 16 miljardit krooni.

Otseste maksude osatähtsus maksutuludes langes varasema aastaga võrreldes 3 protsendipunkti ja oli 2009. aastal 22%. Alates 2000. aastast on otseste maksude osatähtsus SKP-st püsinud 7–8% piires, mis on Euroopa Liidu keskmisest ligi kaks korda väiksem.

Sotsiaalmakseid laekus riigile 29 miljardit krooni. Võrreldes varasema aastaga kasvas nende osatähtsus ühe protsendipunkti võrra ja oli 2009. aastal 13% SKP-st. 2009.

aastat iseloomustab üldine maksulaekumise vähenemine. Näiteks hasartmängumaksu laekumine vähenes 43%. Võrreldes varasema aastaga kasvasid tulud aktsiisidest ja töötuskindlustusmaksust. Maksukoormus*, 2000–2009 (osatähtsus SKP-st, protsenti) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Eesti 31 30 31 31 30 30 31 32 32 36 Euroopa Liidu riigid (EL 27) 41 41 40 40 40 40 41 41 40 ..

Euroala riigid (EA 16) 42 41 41 41 40 41 41 41 41 .. * Valitsemissektorile laekunud maksud ja sotsiaalmaksed (v.a Euroopa Liidule ülekantav osa maksudest). .. Andmeid ei ole avaldatud.Vt Statistikaameti pressiteadet: http://www.stat.ee/37875