Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Maksuhaldur selgitab hüvitiste maksustamist töösuhte lõpetamisel

Maksuhaldur selgitab hüvitiste maksustamist töösuhte lõpetamisel

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti andmetel on tänavu kümne kuuga makstud töö- või teenistussuhte lõpetamisel hüvitisi 65% rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.

Maksu- ja Tolliamet juhib tööandjate tähelepanu asjaolule, et eelnimetatud hüvitiste maksustamisrežiim erineb palga maksustamisest töötuskindlustusmakse osas. Nimelt ei maksustata kehtiva töötuskindlustuse seaduse kohaselt töötuskindlustusmaksega töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel seaduse alusel makstud hüvitisi. Näiteks töölepingu puhul on see koondamishüvitis, hüvitus töölepingu lõpetamisest etteteatamise tähtaegade mittejärgimisel, hüvitus enne etteteatamistähtaja möödumist töölepingu lõpetamisel. Töötuskindlustusmakset ei maksta ka ebaseaduslikul töö- või teenistussuhte lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt või viiviselt ning tööraamatu või lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palgalt.Kõik eelloetletud hüvitised maksustatakse tulumaksuga ja deklareeritakse maksudeklaratsiooni TSD lisal 1, näidates väljamakseliigi koodiks 13 või lisal 2 artikli 15a või 19a all.Loe täpsemalt: http://www.emta.ee/?id=24815&tpl=1026